AİHM: Fener Rum Erkek Lisesi / Türkiye davası

[real3dflipbook id=’30’]

AİHM: FENER RUM ERKEK LİSESİ/ Türkiye davası
Çeviren: Zafer SALAN
Başvuru No. 34478/97
Strasbourg
9 Ocak 2007

USUL

1- Dava, İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) eski 25. maddesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine, bir Türk hukuku vakfı olan Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı tarafından, 25 Kasım 1996 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na (“Komisyon”) yapılan başvurudan (no. 34478/97) kaynaklanmaktadır.

2- Başvuran, İstanbul Barosuna bağlı avukat G. Aklan tarafından temsil edilmiştir.

3- Başvuran özellikle, vakıflara ilişkin mevzuatın ve bunun ulusalmahkemeler tarafından yorumunun 1. Protokolün 1. maddesiyle güvence altınaalınan mülkiyet hakkını ihlal ettiğini ileri sürmüştür. Ayrıca kendisini, 1.Protokolün 1. maddesiyle bağlantılı olarak Sözleşmenin 14. maddesine göre birayrımcılığın mağduru olarak görmektedir.

4- Başvuru, 11. Protokolün yürürlüğe girdiği 1 Kasım 1998 tarihinde Mahkemeye intikal ettirilmiştir (11. Protokol 5 § 2.madde).

5- Başvuru, Mahkemenin üçüncü bölümüne verilmiştir (İçtüzük 52 § 1. madde). Bunun içinde başvuruyu incelemekle görevli daire (Sözleşme 27 § 1. madde) içtüzüğün 27 § 1. maddesine uygun olarak oluşturulmuştur.

6- 8 Temmuz 2004 taarihli bir kararla Mahkeme başvurunun kabul edilebilir olduğunu açıklamıştır.

7- Başvuran ve Hükümet davanın esasına ilişkin görüşlerini sunmuştur (İçtüzük 59 § 1. madde).

8- 1 Kasım 2004 tarihinde Mahkeme bölümlerin oluşturulmasını değiştirmiştir (İçtüzük 25 § 1. madde). Başvuru, bu şekilde oluşturulan ikinci bölüme verilmiştir (İçtüzük 52 § 1. madde).

9- 20 Eylül 2005 tarihinde Strazburg, İnsan Hakları Sarayında kamuya açık bir duruşma gerçekleştirilmiştir (İçtüzük 59 § 3.madde). Mahkeme başvuranın temsilcisi G. Alkan’ı ve Hükümet temsilcisi A.M.Özmen’i dinlemiştir.

10- 1 Nisan2006′ da mahkeme bölümlerinin oluşumunu yeniden değiştirdi (İçtüzük 25 § 1. madde). Ancak başvuru, bu tarihten önce oluşturulmuş olan eski ikinci bölüm tarafından incelenmeye devam edildi.