Avrupa ve İnsan Hakları Mekanizmaları

[real3dflipbook id=’21’]

Tarihi, siyasi ve kültürel açılardan değerlendirildiğinde Türkiye’nin Avrupa ile ilişkileri her koşulda ciddi bir önem taşımış, batılılaşma ve modernleşme çabalarında belirleyici rol oynamıştır.

AB üyeliğine aday  ülke olan Türkiye’nin çoğu kez çalkantılı bir süreçten geçen bu ilişkilerindeki en önemli ayrıntı insan hakları ve demokratikleşme politikalarında görülmektedir. Bu konularda yaşanacak ilerleme ve gelişmeler aynı zamanda siyasi ve ekonomik ilişkilere doğrudan yansımaktadır.

Avrupa Konseyi başta olmak üzere Avrupa Birliği ve AGİT bağlamında yerleşik insan hakları kurumlarının varlığı, Türkiye’deki siyasi yaşam ve sivil toplum örgütlenmesi bakımından vazgeçilmez bir öneme sahiptir. İnsan haklarının korunması amacıyla oluşturulan bölgesel sözleşme, bildirge ve şartların Konsey üyesi Türkiye tarafından da onaylanması aynı zamanda bu belgelerdeki standartların ve sözleşmelere dayalı mekanizmaların yargı ve denetim yetkisinin de tanınması anlamına gelmektedir.

Avrupa merkezli insan hakları mekanizmalarının kuruluşları ile ilgili tarihi süreci ve işlevlerini detaylı olarak irdeleyen bu kitabın özellikle insan hakları savunucuları başta olmak üzere konuyla ilgilenen akademisyenler, araştırmacılar ve üniversite öğrencileri için başvuru kitabı özelliği taşıdığına içtenlikle inanıyoruz.

Kitapta insan haklarıyla doğrudan ilgili olan Avrupa kurumları ayrı ayrı ele alınmış, böylece kurumların ve mekanizmaların görev alanı ve fonksiyonları hakkında oluşabilecek karışıklık önlenmeye çalışılmıştır.

Daha güçlü bir insan hakları savunuculuğu yapabilmek amacıyla hak savunucusu kişi ve kurumların  ilgisine sunulan bu önemli çalışma bazı kurum ve kişilerin katkıları olmaksızın siz okurlarına ulaşamazdı.

Öncelikle sağladığı mali destekle bu kitabın hazırlanmasını mümkün kılan Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sadece hukukçu kimlikleri ile değil; aynı zamanda insan hakları alanındaki değerli çalışmaları ile de tanınan ve bu yayını birlikte hazırlayan Ayça ULUSELLER ve Orçun ULUSOY’a, kitabın editörlüğünü üstlenen Utku KILINÇ’a, yaptığı düzeltmelerle kitabın dizgisine önemli katkılar sunan Cengiz KARATAŞ’a, kitabın hazırlanmasında katkılarını esirgemeyen genel sekreterimiz Hakan ATAMAN’a, projenin danışmanlığını yürüten Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi Levent KORKUT’a şükran duygularımızı ifade etmeyi bir görev kabul ediyoruz.

İnsan Hakları Gündemi Derneği adına üretilen bu değerli yapıtın; geleceğimiz üzerinde inşa etmeye çalıştığımız insani değerlerin toplumsal hayatımızda daha belirgin şekilde anlaşılması, yaşanması ve korunmasına vesile olması temennisi ile…

Orhan Kemal CENGİZ

İnsan Hakları Gündemi Derneği Başkanı