[real3dflipbook id=’24’]

Ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkeler, uluslararası insan hakları mevzuatının iki temel sütununu oluşturmaktadır. Uluslararası insan hakları mevzuatı tüm insanların eşit olduğu ilkesini benimsemekte ve ayrımcılığı yasaklamaktadır. Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ında da açık bir şekilde ifade edilmiştir. Ancak, gerek ulusal mevzuatta gerekse uygulamada ayrımcılık uygulamaları Türkiye’nin en can alıcı sorunlarından birini oluşturmaktadır. Bunun en temel nedenlerinden birisi bilinç eksikliğidir. Ancak daha da can alıcı olan Türkiye’de ayrımcılığın önlenmesi ve eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesi için ciddi bir politika ve strateji eksikliğinin varlığıdır. Türkiye halen ayrımcılığın önlenmesine ilişkin pek çok uluslararası sözleşmeyi onaylamış değildir. İnsan Hakları Gündemi Derneği olarak daha önce ayrımcılığın önlenmesine ilişkin uluslararası insan hakları mevzuatını “Ayrımcılığa Karşı Uluslararası İnsan Hakları Mevzuatı1 başlıklı çalışmamızda bir araya getirmiştik.

Elinizdeki kitap ayrımcılığın önlenmesi için geliştirilen uluslararası ve ulusal hukuk mevzuatına ve politikalara ilişkin genel bir analizi içermektedir. Kitap aynı zamanda ayrımcılık karşıtı hukuk ve politikaların uygulanışı hakkında bilgiler sunmaktadır.

Öncelikle sağladığı mali destekle bu kitabın hazırlanmasını mümkün kılan Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği‘ne teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bu vesileyle sadece hukukçu kimliğiyle değil, aynı zamanda bir akademisyen ve bir insan hakları savunucusu olarak da tanınan ve bu yayını hazırlayan Dr. Levent KORKUT’a, kitabın editörlüğünü üstlenen Ayça ULUSELLER’e, kitabın basılması ve dağıtılması konusunda bize inanılmaz kolaylıklar sağlayan Liberte Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Buğra Kalkan’a ve kitabın hazırlanmasında katkılarını esirgemeyen genel sekreterimiz Hakan ATAMAN’a şükran duygularımızı ifade etmeyi bir görev kabul ediyoruz.

İnsan Hakları Gündemi Derneği adına üretilen bu değerli çalışmanın, ülkemizde ayrımcılığa karşı mücadele veren sivil toplum örgütlerine ve ilgili hükümet kurumlarına bir nebze de olsa rehberlik etmesi ümidiyle…

Orhan Kemal CENGİZ

İnsan Hakları Gündemi Derneği Başkanı