İnsan Hakları Savunucuları

[real3dflipbook id=’23’]

İnsan hakları savunucusu bireysel ya da başkalarıyla birlikte insan haklarının korunması ve yaygınlaştırılması için kullanılan genel bir terimdir. Hak temelli mücadelelerin tarihini oldukça uzun bir geçmiş içinde incelemek mümkündür. Bununla birlikte çağdaş anlamda insan hakları teriminin kullanımı İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıntıları üzerine kurulan Birleşmiş Milletler Şartı’na ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne dayanmaktadır. Günümüzde insan haklarının korunması amacıyla bağlayıcı nitelikte pek çok sözleşme bulunmaktadır. Ancak bağlayıcı nitelikteki bu sözleşmeler dahi insan haklarının korunmasına yetmemiştir. Bu nedenledir ki 1960 yıllardan başlayarak bireyler ve bu bireylerin oluşturdukları örgütler insan haklarının korunması için oldukça çetin bir mücadelenin içine girmişlerdir.

İnsan haklarının korunması için söz veren devletler aynı zamanda insan hakları ihlallerinin başlıca failleridir. Bununla birlikte günümüzün karmaşık ilişkileri içinde silahlı gruplar, özel şirketler ve devlet dışı aktörler de insan hakları ihlallerinin birer faili haline gelmişlerdir.  Bu nedenledir ki, insan hakları savunucuları da gerçekleşen ihlallerin önlenmesi, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla çok yönlü bir mücadele vermektedir. İnsan hakları savunucusu terimi bugünkü haliyle “Birleşmiş Milletler Evrensel Olarak Tanınan İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması ve Geliştirilmesinde Toplumsal Kuruluşların (Organların), Grupların ve Bireylerin Hakları ve Sorumlulukları üzerine Bildirge” de tanım bulmuştur. İnsan hakları savunucuları vermiş oldukları mücadeleyle aynı zamanda insan haklarının dinamik bir süreç haline gelerek sürekli gelişmesi için çok büyük katkılar sunmuşlardır. Bu süreç aynı zamanda insan haklarını sözleşme metinlerinden ibaret bir terim olmaktan çıkararak, evrensel bir değer haline gelmesine büyük bir katkı sağlamıştır.

İnsan hakları savunucuları vermiş oldukları mücadele sırasında genellikle taciz, tutuklanma, işkence, lekeleme, işten atılma, seyahat özgürlüğünden mahrum bırakılma ve örgütleri için resmikabul almakta zorluklarla karşı karşıya kalırlar. Dolayısıyla mağdurların haklarını korumaya çalışırken kendileri de birer mağdur konumuna düşebilmektedirler. İnsan hakları savunucuları çoğu zaman faillerle mağdurlar arasındaki tek güçtür. Bununla birlikte unutulmamalıdır ki insan hakları savunucuları da birer insandır ve onların da haklarını korudukları diğer insanlar gibi hakları vardır. Yaptıkları işin doğası gereği zor şartlar altında çalışarak gösterdikleri cesaret her zaman için takdire değerdir. Ancak insan hakları savunucuları birer kahraman değil içimizden biridirler. Bu yüzdendir ki herkes insan hakları savunucusu olabilir.

Türkiye uzun yıllardır oldukça ciddi boyutlarda insan hakları ihlallerine tanık oldu. Özellikle 1980’den sonra yaşanan yoğun insan hakları ihlalleri insan hakları savunucularını gerçekten zor durumda bıraktı ve hatta onları dünyadaki diğer örneklerde de olduğu bizzat birer mağdur haline getirdi. Elinizdeki çalışma insan hakları savunucularının yaptıkları faaliyetler ve bu alanda geliştirilen standartlara ilişkin genel bir bilgi temin etmek amacıyla hazırlandı. Bu vesileyle hem Türkiye’deki insan hakları hareketine ufak da olsa bir katkıda bulunmak hem de insan haklarının savunulmasını olağan bir hale getirmek amacıyla kurgulandı.

Öncelikle sağladığı mali destekle bu kitabın hazırlanmasını mümkün kılan Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bu vesileyle hem gerekli koordinasyonu sağlayan hem de elinizde çalışmayı gerçekleştiren genel sekreterimiz Hakan ATAMANa, projenin danışmanlığını yürüten Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi Levent KORKUT‘a, hem kitabın editörlüğünü hem de projenin mali işler koordinatörlüğünü üstlenen Ayça ULUSELLER’e, kitabın basım dağıtım sürecinde desteğini esirgemeyen Orcun ULUSOY’a, minnettarlığımızı ifade etmek isteriz.

Kitabın, Türkiye’de hak temelli faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına ve ilgili hükümet kurumlarına bir nebze de olsa rehberlik etmesi dileğiyle…

                                                                Orhan Kemal CENGİZ         

                                                               İnsan Hakları Gündemi Derneği Başkanı