Türkiye İnsan Hakları Hareketi

[real3dflipbook id=’25’]

Türkiye son dönemde insan hakları hukuku ve sivil toplum alanında gerçekleştirilen yasal düzenlemeler ve reform süreci ile birlikte anılan ülkelerden biri haline gelmiştir. İnsan hakları değerlerinin yaygın bir şekilde korunmasıyla birlikte ihlal vakalarının azalması ve insan hakları savunucularının yeni çalışma alanlarına odaklanması elbette hepimizin ortak isteğidir.

Henüz istenen düzeyde olmasa da insan hakları alanında yaşanan pozitif gelişme ve ilerlemeler bakımından Türkiye’deki sivil insan hakları hareketinin katalizör görevi üstlendiği yadsınamaz bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Açıkçası insan hakları örgütlerinin uzun yıllardır vermekte olduğu özverili mücadele yaşanmasaydı bugün başta yaşam hakkı, kişi güvenliği hakkı, din, vicdan ve ifade özgürlükleri ile örgütlenme hakkı gibi belli başlı hak alanlarındaki yasal iyileşmeleri görebilmemiz oldukça zor olurdu.

Elinizdeki kitap, bir yandan Türkiye’deki insan hakları hareketinin iskeletini oluşturan belli başlı insan hakları örgütlerinin çeşitli açılardan mütevazı şekilde tanıtımına katkı sağlamayı, diğer yandan da  bu örgütlerin kurumsal insan hakları anlayışlarını  ve mücadele yöntemlerini irdelemeyi amaçlamaktadır.

Bu çalışma belli bir iddiayı taşımamakla birlikte, Türkiye’de insan hakları hareketinin bizzat içinden gelenlerin aynı alandaki örgütlü yapılarla ilgili güncel konuların detaylı olarak kritiğini yaptıkları ilk çalışma olması bakımından da ayrı bir önem arz etmektedir.

Kitap bu yönüyle değerlendirildiğinde, sivil insan hakları hareketini oluşturan unsurların kurumsal kapasitelerini yeniden gözden geçirmeleri için önemli fırsatlar sunduğu gibi mevcut sorunlarla yüzleşmek ve karşılaşılan riskleri en aza indirmek bakımından da gerçekçi önermelerde bulunmakta ve ileride bu konuda yapılacak araştırmalar için ufuk açıcı analizleri bünyesinde barındırmaktadır.

İnsan hakları alanında çalışan örgüt ve kişilerin üzerine sağlıklı bir tartışma inşa edecekleri asgari bir zemini temin etmeyi amaçlayan bu değerli çalışma, bazı kurum ve kişilerin katkıları olmaksızın siz okurlarına ulaşamazdı.

Öncelikle sağladığı mali destekle bu kitabın hazırlanmasını mümkün kılan Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bu vesileyle, Türkiye’de konuya ilişkin yapılmış çalışmaların nitelik ve niceliksel kısıtlı yapılarına rağmen, böyle bir çalışmayı gerçekleştirmenin ağır yükünü üstlenen ve sonuçta da ciddi bir perspektif sunan bu kitabı kaleme alan değerli insan hakları aktivisti Selvet ÇETİN’e;  projenin danışmanlığını yürüten Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi Levent KORKUT’a; kitabın hazırlık sürecinin tüm aşamalarında değerli katkılarını esirgemeyen genel sekreterimiz Hakan ATAMAN’a, kitabın editörlüğünü üstlenen Orçun ULUSOY’a, yaptığı düzeltmelerle kitabın dizgisine önemli katkılar sunan Ayça ULUSELLER’e şükran duygularımızı ifade etmeyi bir görev kabul ediyoruz.

Bu vesileyle kitabın tüm insan hakları savunucuları ve örgütlerinin eleştiri ve değerlendirmelerine açık olduğunu ifade etmek isteriz. Türkiye insan hakları hareketine ilişkin bu geri bildirimimizin, insan hakları hareketinde çalışmaya yönelik bir geri bildirime yol açması da en büyük temennimizdir. Kitabın içerdiği analizlerin Türkiye insan hakları hareketine yeni bir güç ve dinamizm kazandırması dileklerimizle…

                                                                                                          Orhan Kemal CENGİZ

                                                                                        İnsan Hakları Gündemi Derneği Başkanı