Türkiye: İnsan Hakları Savunucularını Savunun

Türkiye özellikle 2001 yılından itibaren Avrupa Birliği’ne uyum süreci kapsamında gerçekleştirdiği reformlarla insan hakları ve temel özgürlüklerin geliştirilmesi ve kurumsallaştırılması yolunda olumlu adımlar atmıştır. Gerçekleştirilen reformlar hem yasal hem de pratik açıdan oldukça olumlu gelişmelere yol açmış, Avrupa Birliği uyum reformlarının yanı sıra Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararları doğrultusunda gerçekleştirdiği reformlar da oldukça olumlu sonuçlar doğurmuştur. Bununla birlikte, 2006 yılında “tren kazası” metaforuyla ifade edilen ve AB ile gerçekleştirilen ilişkilerin bir anda gerginleşmesi özellikle son iki yıldır ciddi sorunlara yol açmaktadır.

Söz konusu gerginliğin en somut göstergesi, bir önceki genel seçimlerde tüm siyasi partilerin AB üyeliğini seçim sloganı olarak kullanırken, son seçimlerde tüm siyasi partilerin AB karşıtlığını ön plana çıkarmasıdır. Reformların durmasına temel hak ve özgürlüklere yönelik kısıtlayıcı yasaların kabul edilmesi eşlik etmiştir. Buna paralel olarak polis şiddetinin artması, işkence, kötü muamele, aşağılayıcı ve insanlık dışı muamele ve cezalandırmalarda artış, aşırı milliyetçi şiddet, ifade özgürlüğüne yönelik ihlaller, yaşam hakkı ihlalleri ve insan hakları savunucularına karşı baskı, şiddet, yıldırma ve korkutma eylemlerinin artmasıyla sonuçlanmıştır.

İnsan Hakları Gündemi Derneği tarafından hazırlanan bu metin, Türkiye’deki insan hakları savucularına yönelik baskı, yıldırma ve korkutma eylemlerine odaklanmakta ve geçmişle bugün arasında bir bağlantı kurmak yoluyla, Türkiye’deki insan hakları savunucularına yönelik baskı, şiddet, yıldırma ve korkutma eylemlerine karşı bir tepki verme ve aynı zamanda somut çözüm önerilerini sunmayı amaçlamaktadır.

Bu vesileyle İnsan Hakları Gündemi Derneği, son günlerde Türkiye’de hükümetin “başörtüsü serbestliği” konusunda attığı olumlu adımlardan memnuniyetini ifade etmek ister. Ancak, İnsan Hakları Gündemi Derneği “başörtüsü serbestliği” ile ilgili olarak yaşanan tartışmalarda insan hakları ve özgürlükleriyle ilgili temel argümanlara yer verilmeyişinden endişe etmektedir. Hükümet ve muhalif kesimler arasındaki tartışmalar bir rejim tartışmasına dönüşmüştür. Bu haliyle “başörtüsü serbestliği” konusunda gündeme gelen tartışmalar insan hakları ve temel özgürlüklerin hayata geçmesinden çok, siyasi ve ideolojik kaygılarla hareket edildiği izlenimi vermektedir. İnsan Hakları Gündemi Derneği, gerek hükümetin gerekse muhalif kesimlerin takındığı olumsuz tutumun tüm temel hak ve özgürlükleri risk altına sokacağından endişe etmektedir. Türkiye’deki insan hakları savunucularına yönelik baskı yıldırma ve korkutma eylemlerinde ki artış bunun somut bir göstergesi niteliğindedir. Nitekim “başörtüsü serbestliği” de dâhil olmak üzere tüm temel hak ve özgürlüklerin hayata geçmesi için mücadele veren insan hakları savunucuları hakkında açılan soruşturmalar, davalar ve verilen cezalar ve yapılan tehdit, yıldırma, korkutma eylemleri gündemdedir.

İnsan Hakları Gündemi Derneği, yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için Türkiye hükümeti kadar uluslar arası toplumunda sorumlu olduğunu ve sivil toplum örgütlerinin işbirliğini de içerecek şekilde ortak çözümler üretilmesi gerektiğini düşünmektedir.

[real3dflipbook id=’5′]