Egeli Avukatlara Dönük (AİHS) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Normlarının Ulusal Hukukta Uygulanması Ve Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Eğitim Projesi

03.05.2007

T.C. Anayasası 90. madde, uluslararası sözleşmelerin yasaların üzerinde bir kanun olduğunu hükme bağlar. Türkiye’nin 1987 yılında bireysel başvuruyu, 1990 yılında mahkemenin yargı yetkisini tanımasından sonra AİHM kararları, özellikle son yıllarda ülkedeki hukuk sistemini pozitif yönde etkiler olmuştur. AB ile uyum çerçevesinde yapılan Anayasa ve yargılamanın yenilenmesine ilişkin yasalar ise, AİHS’i tartışmasız biçimde ulusal hukukun parçası yapmıştır.

Başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleri doğrultusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının derinlemesine incelendiği “Ulusalüstü ve Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun İç Hukukta Uygulanmasına Yönelik Bilgi ve Tecrübe Aktarım Seminerleri” İzmir’den sonra Ege Bölgesindeki avukatlara yönelik gerçekleşmektedir. Seminerler sırasında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Mekanizmalarına da derinlemesine yer verilmekte ve ayrım gözetmek sizin tüm insan haklarısözleşmelerinin iç hukukta uygulanması için çaba harcanmaktadır.

 • İnsan Hakları Kavramının Gelişimi
 • Hukukun Üstünlüğü
 • Uluslararası Mekanizmalar ve İnsan Hakları

– Avrupa İnsanHakları Mahkemesi

– Birleşmiş Milletler Mekanizmaları

– Uluslararası Ceza Mahkemesi

– Avrupa Birliği Kurumları

 • İşkence Yasağı
 • Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü
 • İfade Özgürlüğü
 • Yaşam Hakkı
 • Adil Yargılanma Hakkı
 • Mülkiyet Hakkı
 • Çevre Hakkı
 • Mülteci Hakları
 • Azınlık Hakları
 • Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar

Bu proje the National Endowment for Democracy (NED) tarafından desteklenmektedir.