Basın Açıklamaları

Read More
Web-Kütüphanesi
Sorularla-İnsan-Hakları

İHGD Duyuruları

Read More
post-image Adil Yargılama Hakkı Ayrımcılık Demokrasi ve İnsan Hakları Duyurular İşkence ve Kötü Muamele Yasağı Mülkiyet Hakkı Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları

Ulusalüstü ve Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Ulusal Hukukta Uygulanmasına Yönelik Bilgi ve Deneyim Aktarım Seminerleri – 2023-3

İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD), insan hakları ve demokrasi konularında bütüncül bir yaklaşıma ulaşmak isteyen avukatlara yönelik olarak, özellikle kriz dönemlerinde insan hakları ve...

Hukuk ve İnsan

post-image 2023 Basın Açıklamaları Basın Açıklamaları Dava İzleme Çalışmaları Demokrasi ve İnsan Hakları Düşünce ve İfade Özgürlüğü İnsan Hakları Savunucuları

BOĞAZİÇİ DAYANIŞMA DAVASI KARAR SONRASI BASIN AÇIKLAMASI

  Adalet Bakanlığı’nın 2021 yılı verilerine göre Cumhuriyet Savcılıkları tarafından ‘kamu görevlisine direnme’ suçunu oluşturan TCK’nın 265. Maddesi’nden 38.319 kişi hakkında soruşturma başlatılmış, bunlardan...

Aile ve Toplumsal Cinsiyet

post-image Adil Yargılama Hakkı AİHM Karar Bülteni Düşünce ve İfade Özgürlüğü İşkence ve Kötü Muamele Yasağı Kadının İnsan Hakları Mülkiyet Hakkı Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları

AİHM – KARARLARA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI ÇEVİRİLERİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında vermiş olduğu önemli kararlarına ilişkin basın duyuruları çevirilerinin yer aldığı bülten, dernek üye ve...

Çalışma Yaşamı ve Ekonomi

Siyaset ve Devlet

post-image Adil Yargılama Hakkı Demokrasi ve İnsan Hakları İşkence ve Kötü Muamele Yasağı Mülkiyet Hakkı Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları

Ulusalüstü ve Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Ulusal Hukukta Uygulanmasına Yönelik Karar Tartışmaları -3 Balıkesir Barosu Üyelerine Yönelik

İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD) tarafından yürütülen bu çalışma; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM/AYM Kararlarının uygulanması konularına bütüncül bir yaklaşımla ulaşmak isteyen Avukatlara...
post-image Adil Yargılama Hakkı Ayrımcılık Demokrasi ve İnsan Hakları Duyurular İşkence ve Kötü Muamele Yasağı Mülkiyet Hakkı Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları

Ulusalüstü ve Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Ulusal Hukukta Uygulanmasına Yönelik Bilgi ve Deneyim Aktarım Seminerleri – 2023-3

İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD), insan hakları ve demokrasi konularında bütüncül bir yaklaşıma ulaşmak isteyen avukatlara yönelik olarak, özellikle kriz dönemlerinde insan hakları ve...
post-image Adil Yargılama Hakkı Demokrasi ve İnsan Hakları Düşünce ve İfade Özgürlüğü Mülkiyet Hakkı Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları

Ulusalüstü ve Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Ulusal Hukukta Uygulanmasına Yönelik Karar Tartışmaları- 2

Ulusalüstü ve Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Ulusal Hukukta Uygulanmasına Yönelik Karar Tartışmaları- 2 İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD) tarafından yürütülen bu çalışma; Avrupa İnsan...

Kimlik ve Göç

Read More
post-image Adil Yargılama Hakkı Ayrımcılık Demokrasi ve İnsan Hakları Duyurular İşkence ve Kötü Muamele Yasağı Mülkiyet Hakkı Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları

Ulusalüstü ve Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Ulusal Hukukta Uygulanmasına Yönelik Bilgi ve Deneyim Aktarım Seminerleri – 2023-3

İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD), insan hakları ve demokrasi konularında bütüncül bir yaklaşıma ulaşmak isteyen avukatlara yönelik olarak, özellikle kriz dönemlerinde insan hakları ve...

Basından Seçilmiş Makaleler

Load More