Ulusalüstü ve Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Ulusal Hukukta Uygulanmasına Yönelik Karar Tartışmaları -4

İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD) tarafından yürütülen bu çalışma; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM/AYM Kararlarının uygulanması konularına bütüncül bir yaklaşımla ulaşmak isteyen Avukatlara ve Stj. Avukatlara yöneliktir.

Çalışma, işlenecek konuların katılımcılar tarafından pratik olarak kullanılması becerisini geliştirme amacıyla düzenlenmektedir.

Çalışmada alınan bilgilerin, iç hukukta pratik olarak kullanılmasına yönelik, katılımcıların aktif rol alacağı, teori ve pratiğin birlikte yürütüleceği bir yöntem uygulanacaktır. Seçilen AYM ve AİHM kararları tartışıldıktan sonra mevcut ve benzer kararların iç hukukta uygulanma süreçleri ele alınacaktır.

Karar tartışmaları 2 grup başlığı altında yürütülecektir;

1. İhlal tespiti ile sonuçlanan bir AİHM kararı canlandırma yoluyla katılımcılar tarafından sunulacaktır.  6 katılımcı ikişerli (Başvuran temsilcisi, Hükümet temsilci ve Mahkeme olarak) 3 gruba ayrılacaktır. Tarafların görüşlerini sunmasından sonra Mahkeme görüşünü açıklayacaktır. Sunum bitiminde karar tekrar grupça gözden geçirilecek ve karar doğrultusunda iç hukukta neler yapılacağı/ yapılması gerektiği moderatör eğitmen eşliğinde pratik düzeyde ele alınacaktır.

2. Türkiye hukuk pratiğinde sıkça karşılaşılan 3 ana konu için seçilen 3 AİHM/AYM kararı, her biri iki katılımcıdan oluşan 3 grup tarafından ayrı ayrı sunulacaktır. Sunum bitiminde seçilen konularla ilgili olarak iç hukukta neler yapılacağı/yapılması gerektiği moderatör eğitmen eşliğinde pratik düzeyde ele alınacaktır.

İncelenecek ve sunulacak kararlar çalışma başlamadan önce hazırlık yapılmak üzere (Eğitmenler ile iletişim halinde) ilgili katılımcılara gönderilecektir.

Karar Tartışmasında Sunumu yapılacak karar konuları;

AİHS 5.md.(Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği)

AİHS 6.md. (Adil Yargılanma)

AİHS 10.md. (İfade Özgürlüğü)

AİHS Ek 1 nolu Protokol 1.madde Mülkiyetten yararlanma Hakkı

 Çalışma tarih ve saatleri:

22 Eylül 2023 Cuma         17.30 – 20.00

23 Eylül 2023 Cumartesi 14.00 – 17.30

Kontenjan 15 kişi ile sınırlıdır.

Karar Tartışmaları İHGD’nin İzmir ofisinde yüz yüze yapılacak olup her iki toplantıya katılanlara katılım Sertifikası verilecektir. Toplantılarının yapılacağı salona ilişkin bilgiler katılımcılar ile paylaşılacaktır.

 İzmir dışından gelen başvurular, konaklama ve seyahat masrafları katılımcı tarafından karşılandığı takdirde programa öncelikli olarak kabul edilecektir.

KARARLAR:

1. Mülkiyet Hakkı – Munzam/Aşkın Zarar

2. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği –Makul Şüphe

3. Adil Yargılanma Çelişmeli Yargılama/Silahların Eşitliği

4. İfade Hürriyeti -Sosyal Medya Paylaşımı

Son Başvuru Tarihi: 16 Eylül 2023

Detaylı bilgi için : https://rightsagenda.org/

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

İletişim : gunalkursun@rightsagenda.org – gkursun@gmail.com ve

abdulkadirangay@rightsagenda.org – angayabdulkadir@gmail.com