İşkence insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur!

İşkence insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur!

İşkence yapmak ve yapılabilirliğine olanak sağlayan her davranış da suçtur!

İşkence, kim olduğunuza bakılmaksızın ve hangi amaçla yapılırsa yapılsın meşru gösterilemez!

İşkence, zaman aşımı kapsamında değildir ve kalıcı hasarlara yol açtığı için işkence izleri de zaman içinde kaybolmaz!

Devletler bu konuda sorumluluk ve yükümlülük sahibidirler!

İşkence; bilgi alma, cezalandırma, yıldırma, veya korkutma amacıyla bir kişiye kasıtlı olarak ağır acı ve ıstırap veren fiziksel veya psikolojik davranış olarak tanımlanır. Fiziksel şiddet, psikolojik manipülasyon, temel ihtiyaçlardan mahrum bırakma ve cinsel istismar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli şekillerde olabilir.

İşkence ile mücadele insan hakları örgütlerinin ve savunucularının en önemli görevidir. İşkence ile mücadele edenlere yönelik yaftalama, karalama, itibarını zedeleme davranışları ancak ve ancak işkenceyi meşrulaştırmaya yarar. Bu tür meşrulaştırmalardan fayda umanların, kendilerinin de günün birinde bu suçun mağduru olabilmeleri mümkündür.

Saygın bir insan hakları savunucusu ve dünya çapında bir bilim insanı olan Adli Tıp Profesörü Şebnem Korur Fincancı, ülkemizin onurudur. Bilimsel veriler doğrultusunda, mesleğinin ve insan hakları savunucusu olmanın kendisine yüklediği sorumlulukla çalışan, mücadele eden değerli bir yol arkadaşımızdır. Şebnem Korur Fincancı’ya yönelik son günlerde medya üzerinden dolaşıma sokulmuş olan ve tamamen tek taraflı olarak karalayıcı kampanyaya dönüştürülen yayınları esefle kınıyoruz ve bu tür yayınlara son verilmesini istiyoruz.

İnsan hakları savunucularına karşı kasıtlı bir güvensizlik duygusu uyandırmaya yönelik olan sadece anlatılanlara itibar eden bir yayıncılık yaptığı için bu videoyu üretenlerin, başta Şebnem Korur Fincancı olmak üzere işkenceye karşı mücadele yürüten herkese karşı bir özür borcu olduğunu da hatırlatmak isteriz.

İnsan hakları savunucularına yönelik her türlü karalayıcı yayına, faaliyetlere, kampanyalara ve hortlatılmaya çalışılan işkence geleneğine karşı hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

İşkence ile mücadele en meşru ve en saygın mücadeledir!

13 Şubat 2024

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hak İnisiyatifi Derneği, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Yurttaşlık Derneği