İHGD Ofis Direktörü Arıyor

İnsan Hakları Gündemi Derneği İş İlanı

Pozisyon: Ofis Direktörü

Yer : Alsancak/ İzmir

Süre: Başlangıç 01.07.2020 Bitiş 30.06.2021

İnsan Hakları Gündemi Derneği/İHGD İzmir’de yürüteceği bir projede istihdam edilmek üzere, 1 Yıllık

kontrat ile çalışacak Ofis Direktörü arıyor.

İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD), ulusal ve uluslararası alanda faaliyet göstermek üzere,

Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen insan hakları savunucularının katılımı ile 2003 yılında İzmir’de

kurulmuştur. İnsan haklarının her türlü siyasi ideoloji ve dünya görüşünün üzerinde bir değer olduğunu

kabul eden İHGD, hakların ilerletilmesinin ancak sorunların kaynağına ilişkin gerçek bir kavrayışın

geliştirilmesi ve somut çözüm önerilerinin uygun taktik ve stratejiler kullanılarak hayata geçirilmesiyle

mümkün olabileceğine inanmaktadır.

Her türlü şiddeti kategorik olarak reddeden İHGD, hak ihlallerinin temel failinin devletler olduğunun

bilincinde olmakla birlikte, silahlı muhalif gruplar tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlallerine de

eşit derecede karşı durmaktadır. Failini ya da mağdurunu dikkate almaksızın tüm hak ihlallerini hedef

alan İHGD, bağımsız ve tarafsız duruşuyla kamu vicdanını hak ihlallerine duyarlı kılacak, toplumun

örnek alabileceği bir model oluşturmayı amaçlamaktadır.

Görev ve Sorumluluklar (Ofis direktörünün görev tanımı )

 Dernek tüzüğünde belirtilen prensip ve değerleri gözeterek İHGD ofisinin düzenli olarak

açılması ve yürütülmesi sorumluluğu, İzmir ayrımcılık karşıtı ağ koordinasyonu, dernek

faaliyetlerine katkı, proje yazımı, alınan projelerin takibi ve raporlanması, ofis içi ve dışı kişi ve

kurumlarla iletişimin yürütülmesi, muhasebeciyle iletişim yürütülmesi , web sayfasına yazı

girilmesi.

 Projelerin ilerlemesi hakkında haftalık/Aylık Yönetim kurulunu bilgilendirme.

 İHGD’nin yürütmekte olduğu projelerin bütçelerinin takip edilmesi; gerek ödeme ve gerekse

satın almalar hakkında düzenli olarak İHGD Saymanına mali raporlar ve ödeme talep formu

gönderilmesi

 Projeler ve ofis ile ilgili diğer tüm idari işlerin yürütülmesi.

Aranan Nitelikler

 Üniversite mezunu olmak (Hukuk, iktisadi idari bilimler, Siyasal bilimler, Beşeri ve Sosyal

bilimler, Sosyoloji ve psikoloji bölüm mezuniyeti ile master/doktora artı değer sağlar )

 İngilizce biliyor olmak ( Okuma yazma ve konuşma düzeyindeki yetkinlik tercih sebebidir )

 Microsoft office programlarını iyi derecede bilmek , buna ek olarak kullanılacak diğer bilgisayar

programlarını iyi kullanıyor olmak.

 Sivil toplum deneyimi ve Sivil toplum değerlerini bilmek başvurucuya artı değer sağlar.

Başvuru

 Türkçe veya ingilizce hazırlamış olduğunuz CV ve Motivasyon mektubunu en geç 12.06.2020

tarihinde TR saati ile 17.30’a kadar posta@rightsagenda.org adresine mail atınız.

 Mail konu bölümüne ‘İHGD HAKDES’ yazılmalıdır, aksi takdirde başvuru farklı bir klasöre

düşeceği için değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Başvurular yönetim kurulunca değerlendirilecek ve aranan kriterlere göre oluşturulacak kısa

listede yer alan başvurucular en geç 25.06.2020 tarihine kadar yüzyüze ya da online

görüşmeye çağrılacaktır.

 Olumlu değerlendirilmeyen başvurulara herhangi bir dönüş yapılmayacaktır.

İlan metnini indir: Ofis Direktör İş ilanı