İnsan Hakları İçin Ceza Yasası Reformu / Türk Ceza Yasası Hakkındaki Görüşler

22.04.2006

Avrupa’da Düşünce Özgürlüğü, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Genel Müdürlüğü

http://www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/kitaplar/avrupa/bolum_basimbilgi.htm


Medyalarda Siyasal Tartışma Özgürlüğü Bildirisi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi

http://www.coe.int/T/E/human_rights/media/…Turkish….


301’e Hayır

http://www.301hayir.net


Medya Özgürlüğü ve Bağımsız Gazetecilik İzleme ve Haber Ağı” BİA

http://www.bianet.org “İfade Özgürlüğü ve “TCK 301”


Düşünce Suçuna Karşı Girişim

http://www.antenna-tr.org


Liberal Düşünce Topluluğu

http://www.liberal-dt.org.tr


Can Aktan İnsan Hakları Web Arşivi

http://www.canaktan.org/hukuk/insan_haklari/anasayfa-insanhaklari.htm


Türkiye: Romancıya Karşı Açılan Dava İfade Özgürlüğünü Tehdit Ediyor, Uluslararası İnsan Haklarını İzleme Örgütü (Human Rights Watch),

http://hrw.org/turkish/docs/2005/09/29/turkey11874.htm


Türkiye: 301. Madde İfade Özgürlüğüne Yönelik Bir Tehdittir. Derhal Kaldırılmalıdır, Uluslararası Af Örgütü (Bkz: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi),

http://www.amnesty-turkiye.org/sindex.php3?sindex=vifois1312200501


Çağdaş Gazeteciler Derneği

http://www.cgd.org.tr


Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın TCK Hakkındaki Görüşleri, Türkiye Gazeteciler Sendikası

http://www.tgs.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=16


2000-2005 yılları arasında bazı hak kategorilerinde insan haklarının durumu, İnsan Hakları Derneği

http://www.ihd.org.tr/rapor/2005/2005a.htm


TİHV’nin 2005 yılında Türkiye’de insan haklarının durumuna ilişkin değerlendirmesiDüşünce Özgrülüğü Kampanyası, Türkiye İnsan Hakları Vakfı,

http://www.tihv.org.tr/dusunceozgurlugu/dusunceozgurlugu.html


Raporlar, MAZLUMDER,

http://www.mazlumder.org.tr


Raporlar, Hukukçular Derneği

http://www.hukukcularder.org/raporlar/index.htm


Kütüphaneler ve düşünce özgürlüğü konulu IFLA bildirisi, Uluslararası Kütüphaneler Birliği,

http://www.ifla.org/faife/policy/iflastat/iflastat_tr.htm