Kadına Karşı Aile İçi Şiddeti Önleme Mücadelesinde Parlamentolar Birleşti