LGBTT Hakları İnsan Haklarıdır

Avrupa’daki resmi ya da ahlaki otoritelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin eşcinsellere uygulanmıyormuş gibi davranmaları kabul edilemez. Ayrımcılık yapanlar davranışlarını haklı göstermek için sık sık ahlaki değerlere başvurmaktadır. Ahlaki değerleri savunmak çok iyidir; ancak tamamen yanılıyorlar. Ahlaksız olan eşcinsellik değil, homofobidir.” Türkiye’de çok kısa bir süre önce Lambdaistanbul Derneği’ne açılan kapatma davası da bunun somut bir örneğidir.
Türkiye’de LGBTT bireylere yönelik işlenen nefret suçları ise işin bir başka boyutunu oluşturmaktadır. LGBTT örgütlerinin yaptığı açıklamalara göre, on üç yılda cinsel yönelimleri, cinsiyet kimliği nedeniyle 29 eşcinsel ve transseksüel öldürülmüştür (2).
İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD) olarak hem LGBTT bireylere yönelik gerçekleşen insan hakları ihlallerine bir tepki vermek hem de söz konusu sorunu hak temelli çalışan STK’ların gündemine getirebilmek amacıyla bir proje hazırladık. Elinizdeki kitapçık bu projenin ürünüdür. Bu vesileyle projemizi destekleyen Finlandiya’daki KIOS Vakfı’na teşekkürü bir borç biliriz.
Proje hazırlanması, uygulanması değerli üyemiz Hakan ATAMAN tarafından yapıldı. Kendisi aynı zamanda elinizdeki “LGBT Hakları İnsan Haklarıdır” kitapçığını kaleme aldı.
Projenin uygulanması sırasında Lambdaistanbul, Kaos GL ve Pembe Hayat dernekleriyle işbirliği yaptık. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Özellikle de elinizdeki kitabın hazırlanmasında emeği geçen Ali EROL  (Kaos GL), Ayça ULUSELLER (İHGD), B. Baran ERGENÇ (Lambdaistanbul), Barış SULU (Kaos GL-Pembe Hayat), Belgin ÇELİK (Lambdaistanbul), Buse KILIÇKAYA (Pembe Hayat), Günal KURŞUN (İHGD), İsmail ALACOĞLU (Kaos GL), Senem DOĞANOĞLU (Pembe Hayat), Umut Güner (Kaos GL-Pembe Hayat) ve Utku Kılınç’a (İHGD) ne kadar teşekkür etsek azdır.

Kitabın düzeltilerini yapan Ayça ULUSELLER’e bir kez daha teşekkür ederiz. Bu çalışmanın Türkiye’deki hak temelli çalışan STK’ların konuya eğilmesine ve LGBTT bireylerin insan haklarının korunmasına ufakta olsa bir katkı koyacağını ümit ediyoruz. İnsan haklarının herkes için ve her yerde korunduğu ve kullanıldığı bir dünya ve Türkiye dileğiyle…

Orhan Kemal CENGİZ
İnsan Hakları Gündemi Derneği
Başkan

 

1 International Day against Homophobia, 17 May, Statement by Terry Davis, Secretary General of the Council of Europe, Press release – 395(2009) Strasbourg, 15.05.2009, https://wcd.coe.int ViewDoc.jspid=1445137&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorInt
ranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACEweb sitesinde mevcuttur.

2 Nefret cinayetleri 4 şehirde protesto ediliyor, 27 Mayıs 2009, http://www.kaosgl.com/content/nefret-cinayetleri-4-sehirde-protesto-ediliyor web sitesinde mevcuttur.

[real3dflipbook id=’18’]