Yürütülen Faaliyetler

İnsan haklarının her türlü siyasi ideoloji ve dünya görüşünün üzerinde bir değer olduğunu kabul eden İHGD, hakların ilerletilmesinin ancak sorunların kaynağına ilişkin gerçek bir kavrayışın geliştirilmesi ve somut çözüm önerilerinin uygun taktik ve stratejiler kullanılarak hayata geçirilmesiyle mümkün olabileceğine inanmaktadır.

Ulusalüstü ev Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun İç Hukukta Uygulanmasına Yönelik Bilgi ve Tecrübe Aktarım Seminerleri

Başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ekprotokolleri doğrultusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarınınderinlemesine incelendiği “Ulusalüstü ve Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun İç Hukukta Uygulanmasına Yönelik Bilgi veTecrübe Aktarım Seminerleri” İzmir’deki avukatlara yönelik gerçekleşmektedir. Çalışma Hollanda Kraliyeti Ankara Büyük Elçiliği tarafından desteklenmiştir.

Zihinsel Engellilerin Hakları: Yerel Bir İnisiyatife Doğru

İnsan Hakları Gündemi Derneği(İHGD) ve Uluslararası Zihinsel Engellilerin Hakları Derneği(MDRI) Türkiye’de Zihinsel Engellilerin İnsan Hakları Korumak amacıyla yeni bir inisiyatifin oluşturulmak üzere Şubat 2005’de ortaklaşa bir çalışma gerçekleştirmiştir. Çalışma Açık Toplum Enstitüsü tarafından desteklenmiştir.

İnsan Hakları için Ceza Yasası Reformu

Türkiye’nin yeni Türk CezaKanunu’ndaki kimi maddelerde, uluslararası insan hakları standartlarına aykırılıkları belirlenerek kamuoyunun dikkatine sunmak sunuldu. Yapılan atölye çalışmalarıyla, özellikle de ifade özgürlüğü açısından sorunlu olduğunu düşündüğümüz yaklaşık kırk maddeyi inceledik. Sonuçta, bu maddelere karşı gölgebir ceza kanunu hazırladık. Çalışma The National Endowment for Democracy (NED)tarafından desteklenmiştir.

İnsan Hakları Eğitimi

İnsan Hakları Gündemi Derneği olarak, ülkemizde insan hakları eğitimine duyulan temel ihtiyaca cevapvermek amacıyla, öğretmenlerimizle birlikte yürüteceğimiz bir proje başlattık.Bu amaçla Prof. Richard Pierre Claude tarafından hazırlanan ” Popüler İnsan Hakları Eğitimi: Kolaylaştırıcılar ve Öğretmenler için 24 Katılımlı Alıştırma” isimli eseri Türkçeye kazandırdık. Farklı bölgelerdeki 9 ilimizde, öğretmenlerimizle birlikte, atölye çalışmaları organize edilmektedir. Çalışma The Finnish NGO Foundation for Human Rights (KIOS) tarafındandesteklenmiştir.

İşkencenin Önlenmesi

Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin proje ortağı olarak İnsan Hakları GündemiDerneği, Türkiye’de İşkencenin Önlenmesi amacıyla, “İşkencenin Stratejik Haritalanmasını Yapmak” (STRA-MAP) ve bu amaçla derinlemesine bir rapor hazırlamak için Helsinki YurttaşlarDerneği ile çalışma yürütmektedir. STRA-MAP, Türkiye’de işkence/işkence faillerinin cezasızlığı konuları üzerinde çalışan insan hakları topluluğunun kapasitesinin arttırılmasını amaçlamaktadır. Çalışma AB tarafından desteklenmektedir

Uluslararası Ceza Mahkemesi

İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD),Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH), Uluslararası Ceza Mahkemesi içinKoalisyon (CICC), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği(İHD) işbirliği ile 16-17 Haziran 2005 günlerinde gerçekleştirilen “Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’nün Türkiye tarafından onaylanması ve uygulanması”konulu yuvarlak masa toplantısına katılarak, Uluslararası Ceza Mahkemesi UlusalKoalisyonun aktif bir ortağı olmuştur.

Ülke Ziyaretleri

Azerbaycan’da AİHS iç hukukta uygulanması ve CMUK deneyimi aktarmak üzere başlangıç ziyareti.

Kosova ve Makedonya’da insan hakları Durumunun izlenmesine yönelik başlangıç ziyareti.