AİHS ‘in Ulusal Hukukta Uygulanması ve Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Eğitim Projesi

Proje Hakkında

Derneğimiz tarafından CMUK, HMUK ve İdari yargılama Usulü yasaları gereği, yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılan AİHM kararları ile Anayasa 90.madde gereği yasa niteliğindeki diğer uluslararası sözleşmelerin ulusal hukukta etkin biçimde uygulanmasında, avukatların rolünü öne çıkaran bir proje hazırlanmıştır.

Sunum konuları:

AİHS’ te güvence altına alınan yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, kişi güvenliği ve özgürlüğü, adil yargılama, bireysel ve aile yaşamının korunması, din ve vicdan hürriyeti, ifade hürriyeti, örgütlenme özgürlüğü, mülkiyet hakkı ile AİHS’ in iç hukuktaki yeri ve yargılamanın yenilenmesi sebepleri, Uluslararası hukukta düzenlenen, BM Medeni ve siyasi haklar sözleşmesi, BM Ekonomik ve sosyal haklar sözleşmesi, İşkencenin önlenmesine ilişkin BM ve Avrupa sözleşmeleri, Mülteci Hukuku, Çevre hukuku ile ilgili sözleşmeler, Avrupa Birliği hukuku, Avrupa Anayasası,Avrupa Adalet Divanı (Luxemburg Mahkemesi- European Court of Justice) Uluslararası Ceza mahkemesi, İLO sözleşmesi
Çalışmalar ücretsiz olup, detaylı bilgi almak isteyenler aşağıda yazılı kişilere veya dernek merkezine başvurabilirler.

İrtibat için:

Av.Mehmet Nur TERZİ Tel: 464 21 58
Av.Orhan Kemal CENGİZ Tel: 425 25 20
Av.Özlem YILMAZ Tel: 445 86 05 – 0542.642 38 31

Dökümanlar