Bağımsız Kosova Yeni Bir Savaşın Gerekçesi Olamaz

Basın Açıklaması Tarihi: 15/12/2007
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ


BM gözetiminde son dört aydan beri Sırplar ve Kosovalı Arnavutlar arasında sürdürülen nihai statü müzakerelerinin sonuçsuz kalması üzerine Kosova Yönetimi, 10 Aralık’ta tek taraflı bağımsızlık ilan edeceklerini uluslararası topluma açıkladı.

Uluslararası Arabulucu Heyetin BM Genel Sekreterine sundukları rapor, tarafların Kosova’nın nihai statüsü ile ilgili bir anlaşmaya varamadıklarına yer vermektedir.Böylece BM Güvenlik Konseyi’nde 19 Aralık’ta Kosova’nın geleceği hakkında son resmi görüşmelerin yapılması beklenmektedir

Kosova’da 17 Kasım Parlamento seçimlerini Sırpların boykot etmesinin ardından Sırbistan Yönetimi Kosova için savaş çağrıları yaparak gerginliği tırmandırmaktadır. Gelen bilgiler, Sırp azınlığın yaşadıkları bölgeleri terk etmeye başladıkları yönündedir. Nitekim 7 Aralık Günü Goravdevac Kasabasında Kosova Barış Gücü (KFOR) askerleri ile Sırplar arasında çıkan silahlı çatışmalarda yaralananlar olduğu ve eylemcilerin “Burası Sırbistan” şeklinde sloganlar attıkları belirtilmektedir.

İnsan Hakları Gündemi Derneği, Balkanların çok kültürlü ve çok parçalı etnik yapısı dikkate alındığında Kosova’da yaşanacak olası gerginliğin bölgede yeni bir çatışmaya dönüşmesinden kaygı duymaktadır. Kosova Halkı ve Yönetimi’nin bölgenin geleceği hakkında alacakları karara uluslararası toplumun saygı duyması gerekmektedir. Kosova halkının kendi geleceğini özgürce belirleme hakkını şiddet ve savaş tehdidi ile engellemeye çalışmak uluslararası insani hukukun temel ilkelerine aykırıdır.

İnsan Hakları Gündemi Derneği, Kosova’nın etnik ve kültürel yapısının korunması gerektiğine ve barışın ancak eşitlik kuralları çerçevesinde hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ile sağlanabileceğine inanmaktadır.

İHGD, Arnavutlar ve Sırplar arasında artan gerginliğin ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi için BM Kosova Misyonu (UNMIK) ve Barış Gücüne (KFOR) çağrıda bulunmakta, şiddet olaylarının ve zorla yerinden edilmelerin sona ermesini istemektedir.