BAROLARIN GÖREVİ DEVLETİN MENFAATİNİ DEĞİL, İNSAN HAKLARINI SAVUNMAK VE KORUMAKTIR!

Baroların bağımsızlığını ortadan kaldıracak olan ve tüm sivil toplum örgütlerini etkisizleştirme hedefinin bir parçası olan yasa teklifini protesto etmek için Baro başkanları bulundukları şehirlerden Ankara’ya 3 gün süren bir yürüyüş başlattılar. Bu yürüyüş dün sabah Ankara’da sonuçlanacaktı, ancak emniyet güçleri önce Ankara’ya girmelerine izin vermedi, daha sonra Baro başkanlarına fiziki saldırıda bulundu. Baro Başkanları 24 saatten fazla bir süredir Ankara girişinde bir polis çemberinin ortasında kalmışlar ve oturma eylemine başlamışlardır. Tüm geceyi yağmur altında geçiren avukatlara çadır, battaniye, yiyecek, oturabilmeleri için sandalye verilmesine polis tarafından izin vermemiştir. Polisin müdahalesi açıkça barışçıl gösteri hakkını ihlal eder niteliktedir. Bu ihlal, haksız bir gözaltına dönüşmüştür. Türkiye Barolar Birliği Başkanı ise bu barışçıl eyleme karşı çıkan açıklamasında Baroların görevinin devletin menfaatlerini korumak olduğunu belirtmiştir. Baroların görevi, Anayasa, kanunlar ve özellikle Avukatlık Kanunu çerçevesinde açıktır ki, insan hakları ve hukuk devletini korumaktır. Baro başkanlarının bu barışçıl eylemine karşı devam eden müdahale derhal durdurulmalı, Baro başkanlarının Ankara’ya girişine izin verilmelidir. Baro başkanlarının maruz kaldığı bu insan hakları ihlallerine karşı, bir insan hakları örgütü olarak Baroların yanında yer aldığımızı kamuoyu ile paylaşırız.

İHGD Yönetim Kurulu