İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!

Basın Açıklaması

24.03.2021

Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından 11.05.2011 tarihinde imzalanmış olan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) 20 Mart 2021 sabahında bir Cumhurbaşkanlığı Kararı ile feshedilmiştir.

Onaylanması bir kanunla uygun bulunan uluslararası sözleşmelerin sona erdirilmesi, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisince çıkartılacak bir yasa ile mümkün olabilir. Anayasa’nın 90/1. maddesi uyarınca kabul edilen uluslar arası sözleşmelerin Cumhurbaşkanlığınca feshine ilişkin verilmiş bir yetki yoktur. Bu nedenle İstanbul Sözleşmesinin feshi kararı hukuken yok hükmündedir.

Kadınların yıllar süren mücadelesi sonucunda elde edilen kazanımlardan biri olan İstanbul Sözleşmesi’ni bir günde bir Cumhurbaşkanı kararı  ile feshetmek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derinleştiği, her gün onlarca kadının çocuğun LGBTİ+ nın öldürüldüğü, şiddete, tacize maruz kaldığı bir ortamda failden yana saf tutmaktır.
Biz İHGD olarak İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması için bulunduğumuz her alanda mücadeleye devam edeceğimizi bildiriyor, Hükümeti bu yanlış karardan dönmeye çağırıyoruz.