BM Güvenlik Konseyi’ni, Suriye’de yaşanan katliamın sorumlularını UCM önüne getirecek süreci başlatmaya çağırıyoruz!

1 Ağustos 2013 tarihinde dünya medyasında yer alan haberlere göre Suriye’de, Şam kırsalında bulunan çeşitli yerleşim birimlerinde kimyasal silah kullanıldığı iddia edilmektedir. Yaşamını yitiren insanların büyük çoğunluğunun çocuk ve kadın olması, ölenlerin vücutlarındaki belirtiler katliamda kimyasal silah kullanıldığı iddiasının güçlü olduğunu göstermektedir. Bölgede faaliyet gösteren uluslararası örgütler ile medya temsilcilerinin verdiği bilgilere göre 300 ila 1300 kişi arasında sivilin yaşamını yitirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. 

Suriye’de iki tarafın da kullandığı silahlı yöntemler sık sık eleştirilmiş ve olayların bağımsız uluslararası organlarca soruşturulması talep edilmişti. Kimyasal silah kullanıldığı iddialarını araştırmak üzere Suriye’de bulunan BM heyetinin güvenliğinin sağlanması ve gerekli incelemeleri yaparak sorumluları tespit etmesi son derece önemlidir.

BM Güvenlik Konseyi’nin gerek Suriye’de gerek Mısır’da gerekse de herhangi bir ülkede meydana gelen olaylarda işlenen insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarını derhal soruşturmak ve gerekli tedbirleri almak için Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni (UCM) daha işlevsel bir hale getirmesi gerekmektedir.

UCMK olarak Suriye’de kimyasal silah kullanıldığı iddia edilerek yapılan katliamı ve diğer tüm katliamları kınıyor, sorumlularını lanetliyoruz. Bu olayların soruşturulması için BM Güvenlik Konseyi’nin Roma Statüsü’nün 13. Maddesi uyarınca bir an önce UCM Savcılığı’nı görevlendirmesini talep ediyoruz.

Bugün vesilesiyle, UCM’nin yetki alanına giren suçlar ile mücadelede ne kadar etkili olduğunu bir kez daha anımsatmak isteriz. UCM gücünü yetkisini tanıyan devletlerin sayıdan almaktadır. Bu nedenle Türkiye’yi UCM’yi daha derinlemesine ele almaya ve evrensel adalet ve barışın yerleşmesiyle soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçu faillerinin cezasız kalmalarının önlenmesi için Roma Statüsü’yle kurulan sisteme dâhil olmaya davet ediyoruz.

 

 

UCMK Yürütme Kurulu

Baran Tursun Vakfı

Diyarbakır Barosu

İnsan Hakları Derneği

İnsan Hakları Gündemi Derneği

Uluslar arası Af Örgütü Türkiye Şubesi

 

UCMK Sözcüsü:

Öztürk TÜRKDOĞAN

İnsan Hakları Derneği

UCMK Sekreteryası

Barış Karacasu

Kapasite Geliştirme Derneği

UCM Türkiye Koalisyonu

Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu’nun temelleri, 2003 yılında İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu’nun 18-21 Eylül 2003 tarihleri arasında, Ankara’da ortaklaşa düzenledikleri, Güney ve Doğu Akdeniz ülkelerinde insan hakları mücadelesi veren sivil toplum kuruluşlarının katıldığı  “11 Eylül ve Sonrasında İnsan Hakları ve İnsancıl Hukukun Askıya Alınması Girişimi” seminerinin ardından atıldı. Seminerin ardından hazırlanan Ankara Bildirgesinde Katılımcılar, soykırım, insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçlarını ortadan kaldırmak ve bu suçların işlenmesini önlemek için bölgedeki ülkelerin hepsini Uluslararası Ceza Mahkemeleri Statüsünün onaylanmasını hızlandırmaya, UCM uygulama mevzuatını iç hukuklarında benimsemeye davet ettiler.

Bu seminerin ardından, UCM Koalisyonu’nun oluşturulması konusunda İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ve Mazlumder, UCM Türkiye Koalisyonu’nun oluşturulması konusunda ilk adımı attılar. İHD, TİHV, FIDH ve UCM için Uluslararası Koalisyon’un işbirliği ile Ankara’da 16-17 Haziran 2005 tarihlerinde geniş bir katılımla UCM için Türkiye Koalisyonu’nun güçlendirilmesine yönelik bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiler. Bu toplantı, UCM için Türkiye Koalisyonu’nun kuruluşuna da vesile oldu.

UCM Koalisyonu’nun Vizyonu

Türkiye’de ve dünyada soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarının işlenmemesi, etkin soruşturma ve kovuşturmanın sağlanması, cezasızlığın sona ermesi ve hukukun üstünlüğünün tam ve etkili bir biçimde sağlanması için Türkiye’nin UCM’yi kuran Roma Statüsü’ne taraf olmasını sağlamaktır.

UCM Koalisyonu’nun Misyonu

UCM Koalisyonu, yasama ve yürütme organlarının Roma Statüsü’ne taraf olunması konusunda ikna edilmesini sağlayacak araç ve yöntemleri bir araya getirerek ulusal ve uluslararası kamuoyu baskısı oluşturmak için çalışır.

UCM Koalisyonu’nun Stratejik Hedefleri

Koalisyonun stratejik hedefi, güçlü ve yaygın bir koalisyon yapısı oluşturmak ve etkili bir kampanya yürütmektir.

Koalisyon Üyeleri

Ankara Barosu

Baran Tursun Vakfı

Başkent Kadın Platformu Derneği

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği

Diyarbakır Barosu

Helsinki Yurttaşlar Derneği

İnsan Hakları Araştırmaları Derneği

İnsan Hakları Derneği

İnsan Hakları Gündemi Derneği

İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği

İzmir Kadın Dayanışma Derneği

Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği

Mahsus Mahal Derneği

Mersin Barosu

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği

Sarmaşık Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği

Şırnak Barosu

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı

Toplumsal Olayları Araştırma ve Yüzleşme Derneği

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Van Barosu

Van Kadın Derneği