Çağrı: Yüzünüzü çocuklara dönün!

Halen -sadece- yetişkinler tarafından kurgulanan bir dünyada yaşıyoruz. Eşitsizlik, ayrımcılık, yoksulluk, nefret söylemi, kutuplaşma, çatışma ve savaşların yanı sıra doğal afet, salgın vb. pek çok sorun yaşanıyor. Yaşananlardan en çok etkilenenler ise çocuklar. Olan bitenlerle ilgili düşünceleri sorulmadığı, önerileri alınmadığı için de seyirci kalmaya zorlanıyor, yok sayılıyorlar. Nesneleştiriliyor, sayısallaştırılıyor, tahakküm altında bırakılıyorlar. Hakları ihlal ediliyor!

Sınır kapılarında ve düzensiz geçiş noktalarında yaşananlar, çocukları doğrudan etkileyen ve hedef alan son gelişmeler arasında yer alıyor. Ülkelerinde süren savaşlar nedeniyle göç etmek zorunda kalarak Türkiye’ye sığınan insanlar, Türkiye Hükümeti’nin Avrupa’ya geçiş için sınır kapılarını açacağını duyurması üzerine 28 Şubat’tan bu yana sınır kapılarına ve düzensiz geçiş noktalarına doğru hareket etti. Şu anda sınırda bekleyen yaklaşık 15 bin mülteci olduğunu ve bu grubun büyük bir çoğunluğunu çocukların oluşturduğunu bilmek oldukça endişe verici!

Savaşın yerinden yurdundan ettiği çocuklar, günlerdir can güvenliği olmayan koşullarda hayatta kalmaya çalışıyorlar. Barınma, sağlık ve temel ihtiyaçların karşılanamaması, ailelerinden ayrı düşmelerine bağlı olarak refakatsiz kalmaları veya aile birleşimlerinin gerçekleşmemesi, eğitim haklarından mahrum kalmaları, ucuz işgücü olarak görülmeleri nedeniyle kayıt dışı ve yasadışı istihdam edilmeleri, silahlı çatışmalara dâhil edilmeleri, psikolojik, fiziksel ve cinsel istismar vb. pek çok hak ihlaline maruz bırakılıyorlar.

Bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü tarafından çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalık anlamına gelen “pandemi” niteliğindeki coronavirüs hastalığı (COVID-19) ile ilgili gelişmeler Türkiye’de de kaygıyla takip ediliyor. Hastalıkla ilgili alınan önlemler, kamusal alanda oluşan algı ve dolaşan bilgiler de çocukları doğrudan etkiliyor.

Bizler, çocukları doğrudan etkileyen durumlarda başlangıç noktasının “çocuğun yüksek yararının gözetilmesi” olması gerektiğini ısrarla ve inatla hatırlatıyoruz! Karar vericilerin ve uygulayıcıların başta sınır kapılarında ve düzensiz geçiş noktalarındaki çocuklarla ilgili olarak eylemliliklerine, Türkiye’nin de taraf olduğu ve 30. yılını dolduran Çocuk Haklarına dair Sözleşme doğrultusunda yön vermelerini talep ediyoruz.

Başlangıç olarak da:

Hiçbir çocuğun zarar görmemesi ilkesinden hareketle;

 •       * Çocukların bir an önce ebeveynleriyle birlikte güvenli alanlara ulaşımlarının  sağlanmasını,
 •       * Hijyenik bir ortamda koruyucu, önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetine erişimlerinin kolaylaştırılmasını,
 •       * Barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasını,
 •       * Çocuklarla ilgili; ötekileştiren, kutuplaştıran, rekabete dayalı ve şiddet kültürünü besleyen söylem ve haberlerin yapılmamasını,
 •       * Hiçbir çocuk dışarıda kalmayacak şekilde planlama ve önceliklendirme yapılmasını,
 •       * Tüm sürecin kapsayıcı, şeffaf, hesap verebilirlik ilkeleriyle işletilmesini

talep ediyoruz!

İmzacılar

 1. Yıl İnisiyatifi
 2. Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği
 3. Ankara Kadın Platformu
 4. Ankara Tabip Odası
 5. Antakya Kadın Dayanışması
 6. Antalya Tabip Odası
 7. Ardıç Dayanışma Derneği
 8. Biz Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Derneği
 9. Çanakkale Tabip Odası
 10. Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı
 11. Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Gençlik Ağı
 12. Çocuk Heryerde Derneği
 13. Defne Halk İnisiyatifi
 14. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi
 15. Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği
 16. Eğitim Sen Antalya Şubesi
 17. Eğitim Sen Çanakkale Şubesi
 18. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği
 19. FİSA Çocuk Hakları Merkezi
 20. Göç ve İnsani Yardım Vakfı
 21. Göçmen Dayanışma Mutfağı
 22. Günebakan Kadın Derneği
 23. Hak İnisiyatifi Derneği
 24. Halkevci Kadınlar
 25. Hatay Direniş Renkleri
 26. Hatay Kadın Emeği Kolektifi
 27. Hatay Kadınlar Birlikte Güçlü
 28. Hatay Kampüs Oluşumu
 29. Hatay Mor Kampüs
 30. Hatay Psikologlar Derneği
 31. Hayat Ağacı Kadın Kooperatifi
 32. HDK Göç ve Mülteciler Komisyonu
 33. İnsan Hakları Derneği Çocuk Hakları Komisyonu
 34. İnsan Hakları Gündemi Derneği
 35. İzmir Buca Kent Konseyi
 36. Kadın Savunması Ağı
 37. Mersin 7 Renk Eğitim ve Araştırma Derneği
 38. Mersin Tabip Odası
 39. Rengârenk Umutlar Derneği
 40. Roman Hakları Derneği
 41. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
 42. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
 43. Sosyalist Kadın Meclisleri
 44. Suruç Aileleri İnisiyatifi
 45. Tarlabaşı Toplum Merkezi
 46. Türk Psikologlar Derneği
 47. Uğur Özkan Çocuk Kültür Evi
 48. Veli-Der
 49. Yaşam Bellek Özgürlük Derneği
 50. Yaşamda Kadın ve Sanat Derneği
 51. Yeni Demokrat Kadın
 52. Zan Vakfı