ÇHD İzmir Şube Basın Açıklaması Metni

Basın Açıklaması Tarihi: 25/02/2008
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ


Faili meçhul cinayetlerin failleri bulundu. Şimdi “azmettiricisi meçhul cinayetler” dönemini yaşıyoruz. İstanbul’da, Agos Gazetesi önünde elinde silah, 17 yaşında bir sanık; Malatya’da, Zirve Yayınevi’nde ellerinde bıçaklarla beş genç. Silahları ve bıçakları o ellere tutuşturup cinayet işletenlerse ortada yoklar. Oysa biz onları Sebahattin Ali, Abdi İpekçi, Kemal Türkler, Vedat Aydın, Musa Anter, Uğur Mumcu cinayetlerinden ve tek tek sayamadığımız çok sayıda faili meçhul olaydan biliyoruz, tanıyoruz.

Zirve Yayınevinde, üç insan Hıristiyan oldukları için elleri arkadan bağlanıp boğazları kesilerek öldürüldü. Misyoner oldukları söylenerek sanıklar için haklı sebep yaratılmaya çalışıldı; başarılamadı. Ülke güvenliği için tehlike yarattıkları iddia edildi; kimse inanmadı. Malatya davası bu nedenle “toplumsal vicdanın temizleneceği, derin devletin izinin sürüleceği” bir dava olarak yargıya taşındı.

Malatya katliamının, üç-beş kendini bilmezin işi olduğuna bizleri inandıramayanlar, kendi yerlerine “azmettirici” bulmaya, adaleti yanıltmaya, gerçeği bulandırmaya yönelik oyunlarına devam etmektedirler.

Yargılamanın başından beri müdahil avukatlarının iletişiminin izlenmesi ve deşifre edilmesi, müdahil avukatların bu güne kadar görev aldığı siyasi davalara ilişkin bilgilerin basın aracılığıyla yayılması, müdahil avukatlarından Orhan Kemal CENGİZ’in “cinayetin azmettiricisi” olduğuna dair ihbar mektupların savcılığa gönderilmesi bu oyunun birer parçasıdır.

Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi, cinayetin henüz ortaya çıkarılamamış sorumlarının ortaya çıkarılması da dâhil, Malatya Davasının takipçisidir. Orhan Kemal Cengiz ve diğer müdahil avukatlar üzerinden yürütülen/yürütülecek olan her türlü dezenformasyonun karşısında duracağımız da bilinmelidir. Gerçeklerin ve asıl sorumluların gizlenmesi adına gösterilen çabanın, şubemiz üyesi Orhan Kemal CENGİZ için risk ya da tehlike yaratmasına izin vermeyeceğimizi ve buna araç olan basın organlarını kınadığımızı bildiririz. 23.02.2008

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ


Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi
857 Sok. No:3 Salihağa İşhanı Kat:7/701 Konak/İZMİR
0232 4898243 – 0537 6576854
http://www.cagdashukukculardernegi.org