Hak Savunucularını Rahat Bırakın!

TİHV Başkanı adli tıp uzmanı Prof.Dr.Şebnem Korur Fincancı, gazeteciler Ahmet Nesin ve Erol Önderoğlu Özgür Gündem nöbetlerine katıldıkları ve Özgür Gündem’le dayanıştıkları için tutuklanmışlardır. Bu tutuklama kararı hem basın özgürlüğü hakkının ihlali hem de hak savunucularına açık bir saldırıdır.

Uzun bir süredir AİHS’in 10. maddesinde düzenlenmiş olan basın özgürlüğü Özgür Gündem gazetesi açısından ihlal edilmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yerleşik içtihatlarına göre:

-Hapis cezasına mahkumiyet
-Tazminata mahkumiyet
-Yayının ilgili sayılarının toplatılması
-Yayının Dağıtımının Engellenmesi
-Para Cezasına Mahkûmiyet

-Yayın Öncesi İhtiyati Tedbir ya da Yasaklama
-Sansür Uygulaması
-Gazeteciye Haber Kaynağını Açıklama Emri
-Mahkeme Kararının Yayınlanması
-Meslekten Çıkarma

ifade özgürlüğüne açık müdahalelerdir. Özgür Gündem Gazetesi’ne uzun süredir yapılan bu müdahaleler, gazetecilerin yaşam hakkını tehlikeye sokacak boyuta varmıştır. Gazetede çalışacak yazar, muhabirin kalmaması ve artık gazetenin yayın yapamaması sonucunu doğurmuş ve basın özgürlüğüne orantısız müdahale oluşturmuştur. Bu nedenle Türkiye’nin batısından birçok profesyonel gazeteci destek için gazetenin yayın merkezinde “haber nöbet” tutmuşlardır. Bugün tutuklanan Şebnem Korur Fincancı, Ahmet Nesin ve Erol Önderoğlu gazetenin yayınlanabilmesi için bu nöbete destek vererek hak savunuculuğu yapmışlardır. Tutuklama kararı hem basın ve ifade özgürlüğüne orantısız bir müdahale, hem de hak savunucularına açık bir saldırıdır.

Biz İnsan Hakları Gündemi Derneği olarak hükümet ve yargıyı ifade ve basın özgürlüğüne ilişkin AİHM içtihatlarına ve BM’nin Savunucuların Korunmasına İlişkin Bildirgesi’ne uymaya davet ediyoruz.

Hatırlatırız ki ; BM Savunucuların Korunması Bildirgesi’nin 5.maddesine göre, “İnsan haklarını ve temel özgürlükleri geliştirmek ve korumak amacıyla herkesin, bireysel olarak ve başkalarıyla birlikte, ulusal ve uluslararası düzeyde;
a) Barışçıl biçimde bir araya gelmek veya toplantı yapmak;
b) Hükümet dışı kuruluşlar, dernekler veya gruplar kurmak, bunlara üye olarak girmek ve katılmak;
c) Hükümet dışı veya hükümetlerarası kuruluşlarla ilişki kurmak” hakkı vardır.

Ve Şebnem Korur Fincancı,Ahmet Nesin,Erol Önderoğlu bu hakkı kullandıkları için tutuklanmışlardır.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100. maddesinde belirtilen tutuklama koşullarının hiçbirini karşılamayan bu kararın en kısa sürede kaldırılması ve bir tedbir olan tutuklamanın bir cezalandırma yöntemi olmaktan çıkarılması, hukuk devleti açısından bir zorunluluktur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İHGD Yönetim Kurulu