Haklar Beraberinde Sorumluluk Getirir ve Şiddet Asla Meşrulaştırılamaz

Basın Açıklaması Tarihi: 17/05/2006
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ
TR005/2006/Cumhuriyet ve Danıştay


İnsan Hakları Gündemi Derneği, “Başörtüsü” ve “Laiklik” açmazına paralel olarak, geçtiğimiz iki hafta içinde önce Cumhuriyet Gazetesine, ardından Danıştay üyelerine yönelik gerçekleştirilen şiddet olaylarını kınamakta ve bu tür eylemlerin giderek artmasından ciddi şekilde endişe duymaktadır.

İnsan Hakları Gündemi Derneği Türkiye’de “Başörtüsü” sorununu bir “Laiklik” sorunu olarak görmemekte ve sorunu bir insan hakları sorunu olarak tanımlamaktadır. İnsan Hakları Gündemi Derneği, Başörtüsü giyen kadınların eğitim ve iş olanaklarına getirilen kısıtlamaları kadına karşı yapılan ayrımcılığın bir türü olarak yorumlamaktadır. Bununla birlikte, “Başörtüsüne” getirilen kısıtlamaların bahane edilerek şiddete başvurulmasının hiçbir meşru yanı bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Gazetesi Türkiye’nin en köklü basın organlarından biridir. Ne yazık ki, Cumhuriyet Gazetesi kendisine özgü çizgisi ve görüşleri nedeniyle geçtiğimiz yıllarda da çeşitli saldırılara maruz kalmış ve pek çok yazarı ve çalışanı cinayete kurban gitmiştir. Cumhuriyet Gazetesine yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırılar başta ifade özgürlüğü olmak üzere, gazete çalışanlarının yaşam hakkına yönelik yapılmış bir saldırı niteliğindedir.

Danıştay üyelerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı ise insanı dehşete düşürecek niteliktedir. Danıştay gibi önemli bir hukuk kurumunda silahlı kişilerin elini kolunu sallayarak dolaşması ve Danıştay üyelerini hedef alarak silahlı saldırıda bulunması akıllara durgunluk verecek niteliktedir. Yapılan saldırıda Danıştay üyelerinin yaşam hakkıyla birlikte hukuk hiçe sayılmıştır. Birleşmiş Milletlerin Yargı Bağımsızlığına dair Temel Prensipleri’nin tümü yok sayılmış, yargı mensupları verdikleri kararlardan ötürü kendilerine yönelik gerçekleşebilecek tehdit ve saldırılar karşısında savunmasız bırakılmıştır.
Unutulmamalıdır ki, haklar beraberinde sorumluluk getirir ve şiddet asla meşrulaştırılamaz. İfade özgürlüğünün çeşitli hoşgörüsüzlüklere yol açacak bir duyarsızlıkla kötüye kullanılması kabul edilebilir değildir. Bu yüzden bazı basın organlarında yargı mensuplarını açık hedef haline getirir nitelikte haberlerin yayınlanması gerçekten endişe vericidir.

İnsan Hakları Gündemi Derneği, gerçekleştirilen saldırılardan derin bir üzüntü duymaktadır. Aynı zamanda, demokrasi ve en temel insan haklarına saldırı niteliği de taşıyan bu fiillerin etkin ve tarafsız bir şekilde soruşturularak, tüm faillerin hak ettikleri cezayı almaları en içten dileğimizdir.

Saygılarımızla,