İnsan, Haklarıyla İnsandır

Son günlerde ifade hürriyeti kapsamında sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerekçe gösterilerek bir çok kişi gözaltına alındı. Bu halka son süreçte İnsan hakları savunucularına da uzandı. 02.02.2018 tarihinde yapılan ev baskınlarında Kaos-GL kurucu üyesi ve insan hakları aktivisti Ali Erol da gözaltına alındı. Ali Erol kendi kurumu ve şahsı adına bir açıklama yapmadığı halde Türk Tabipler Birliği’nin yaptığı “Savaş bir halk sağlığı sorunudur.’’ Başlıklı basın açıklamasına destek veren #TTB’ninyanındayız” tweeti gerekçe gösterildi.

En temel insan hakkı olan ifade hürriyetini engelleyen ve insan hakları savunucuları şahsında bütün topluma mesaj verilmek gayesiyle yapılan gözaltılara bir an önce son verilmelidir. Ali Erol ve tüm insan hakları savunucuları derhal koşulsuz serbest bırakılmalıdır.

İnsan Hakları Gündemi Derneği/İHGD olarak bir kez daha vurgulamak isteriz ki İnsan, Haklarıyla insandır. Temel insan hakları siyasal iktidar tarafından ihlal edilmek bir yana katiyen korunmalıdır.

Saygılarımızla

İHGD Yönetim Kurulu