İntikam Değil Adalet İstiyoruz!

Basın Açıklaması Tarihi: 25/03/2008
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ
TR002/2008-İntikam Değil Adalet İstiyoruz


25 Mart 2008

Türkiye uzun yıllardır demokrasi ve insan hakları uygulamaları açısından oldukça kötü bir sınav vermektedir. AB uyum yasaları kapsamında gerçekleşen bazı olumlu gelişmelere rağmen halen uygulamada devam eden ihlal döngüsü, demokrasi ve insan hakları açısından asla kabul edilemez niteliktedir. Yasal düzeyde kabul edilen reformlar uygulamada hayata geçirilememiştir. Devlet bürokrasisi kabul edilen reformların hayata geçmesi konusunda olağanüstü bir direnç göstermektedirler. Bu direnç yapılan reformları neredeyse etkisiz hale getiren bir dizi yasa, yönetmelik ve genelgeyle pekiştirilmiştir. Reformların tamamen durmasıyla birilikte insan hakları ihlallerine adeta yol gösterilmiştir.

Hükümetlerin giderek yükselen milliyetçi ve ırkçı şiddet karşısındaki pasif tutumu yaşanan bir diğer soruna işaret etmektedir. Yakın tarihimizin Susurluk ve Şemdinli gibi karanlık olayları kamuoyunu tatmin edecek bir şekilde açığa çıkarılamamış, sorumluları cezasız kalmıştır. Tüm bunlara ek olarak Santorini, Hrant Dink cinayetleri ve Malatya Katliamının asıl sorumluları ve devlet içindeki uzantıları hakkında tam bir bilgi kirliliği yaşanmaktadır. Açılan davalarda en ufak bir ilerleme kaydedilememektedir. İnsan Hakları Gündemi Derneği benzer bir durumun “Ergenekon Çetesi” hakkında açılan soruşturma kapsamında da tekrar edeceğinden endişe etmektedir. Bu yüzden;

1- Ergenekon Çetesi soruşturması hakkında kamuoyuna yansıyan haberlerdeki bilgi kirliliğine bir son verilmelidir. Konuyla ilgili olarak kamuoyu en yetkili ağızdan tatmin edici ve doğru bir şekilde bilgilendirilmelidir;

2- Hukuksuzluk bir başka hukuksuzluğu doğurmamalıdır. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlara her türlü hukuki güvence sağlanmalı ve sorgulamalar insan hakları standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.

3- Yapılması muhtemel yargılamalar adil yargılanma standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.

4- Açılan soruşturma bir intikam alma aracı olarak değil adaletin yerine getirilmesi amacıyla yürütülmelidir.

Saygılarımızla.