Kanunen Y(a)S(a)K, Hukuken Olsa Da Y(e)S(e)K!

İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD) olarak, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 18 Nisan 2011 Pazartesi günü, çoğu Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) tarafından desteklenen 12 bağımsız milletvekili adayının seçime girmelerini veto ettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu veto kararının insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir rejimde, seçme ve seçilme özgürlüğüne aykırı olduğunu dile getirmek isteriz. Her ne kadar yasal tabanı olduğu iddia edilse de, belli bir siyasi görüş ya da etnik gruba karşı ön yargı ile yaklaşıldığı izlenimi veren bu karar ve ona dayanak teşkil eden ayrımcı bakış açılı mevzuat en kısa sürede değiştirilmeli, standardı yükseltilmelidir. Bu haliyle YSK kararının, Anayasaya ve uluslararası düzeyde kabul görmüş ve saygın bir yere konmuş bulunan insan hakları sözleşmelerindeki eşitlik ilkesine ve ayrımcılık yasağına aykırı olduğunu belirtmek isteriz.

Saygılarımızla…

İnsan Hakları Gündemi Derneği