Milliyetçilik ve Irkçılık (ile) Nereye?

Basın Açıklaması Tarihi: 09/05/2007
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ


MİLLİYETÇİLİK VE IRKÇILIK (İLE) NEREYE?
14-15 Mayıs 2007
Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Aziz Köklü Salonu