Orhan Kemal Cengiz Derhal Serbest Bırakılmalıdır

İnsan Hakları Gündemi Derneği Eski Başkanı, İnsan Hakları Savunucusu, Arkadaşımız, Avukat,

 ORHAN KEMAL CENGİZ DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR.

21 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul’da açıklanmayan bir nedenle  gözaltına alınan İnsan Hakları Savunucusu Orhan Kemal Cengiz’in  hangi gerekçeyle tutulduğunu bilmiyor ve durumundan endişe duyuyoruz.

Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı çerçevesinde gecikmeye mahal vermeden derhal serbest bırakılmasını  talep ediyoruz.

Helsinki Yurttaşlar Derneği,

İnsan Hakları Derneği, 

İnsan Hakları Gündemi Derneği,

İnsan Hakları Araştırmaları Derneği,

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi