Polisin Aşırı Güç Kullanımı: Önlenebilir Bir Felaket!

Basın Açıklaması Tarihi: 28/11/2007
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ
TR006/2007: Polisin Aşı Güç Kullanımı


3 Aralık Uluslararası Engelliler gününde, Minnesota Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi “EVET! İnsan Hakları. Engellilerin Haklarına Dair Savunuculuk ve Eylem” adlı yayınını internet üzerinden yayınladı.

İnsan hakları eğitimcileri ve savunucuları için bu yeni ve önemli kaynak, BM’nin yeni Engelli Hakları Sözleşmesine yönelik katılımcı bir öğrenim yaklaşımı sunuyor ve savunuculuğun ilkelerine atıfta bulunuyor;

– Eşitlik ve ayrımcılığa uğramama
– Erişilebilirlik
– Politik ve kamusal yaşama katılım hakkı
– Düşünce ve ifade özgürlüğü
– Yaşama ve risklere karşı korunma hakkı
– İşkenceden ve diğer kötü muamelelerden korunma hakkı
– Aile, özel yaşam ve kişilik onuru
– Sağlık hakkı
– Yetenek geliştirme ve rehabilitasyon hakkı
– Çalışma hakkı
– Toplum içinde onurlu ve bağımsız bir şekilde yaşamak
– Adalete erişim
– Eğitim hakkı
– Spor ve kültürel yaşama katılma hakkı

Kitap aynı zamanda bağlı bulundukları azınlık statüsünden dolayı çocuklar, kadınlar ve değişik biçimlerde ayrımcılıkla yüzleşen engelli nüfusa yönelik haklar için savunuculuk üzerine odaklanıyor.

“EVET! İnsan Hakları.” engelli hakları, uluslararası insan hakları hukuku, insan hakları eğitimi, ve geniş kapsamlı savunuculuk alanındaki uzmanlar tarafından yazıldı: Janet E. Lord, Katherine N. Guernsey, Joelle M. Balfe, and Valerie L. Karr. Minnesota Üniversitesi İnsan Hakları Eğitimi Hizmetleri bölümünden Nancy Flowers tarafından yayına hazırlandı. Kitap BlueLaw LLP, Advocating Change Together, Disabled Peoples’ International, and the Harvard Law School Project on Disability tarafından geliştirildi ve büyük bir bölümü Katar, Doha’daki Çocuklar için Shafallaah Merkezi tarafından finanse edildi.

EVET! İnsan Hakları 3 Aralık 2007’de BM’nin New York’taki merkezinde Uluslar arası Engelliler Günü onuruna düzenlenen etkinlikte açıklandı. Self Advocacy Association of New York‘un evsahipliği ve Advocating Change Together- Minnesota tarafından yürütülen bir başlangıç eğitimi 2 Aralıkta gerçekleşti.

EVET! İnsan Hakları disk ve online olarak İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Arapça olarak www.humanrightsyes.org web sitesinde hazır olacak. İngilizcesi şu an hazır. Daha fazla bilgi için Minnesota İnsan Hakları Merkezinden Patrick Finnegan’la ilişkiye geçiniz: + 612-626-0041.