Türkiye’de Kadına Karşı Şiddet Devam Ederken!

Basın Açıklaması Tarihi: 26/11/2008
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ


25 Kasım Uluslararası Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesi Günü nedeniyle, 25 Kasım 2008’de bir açıklama yapan BM İnsan Hakları Yüksek KomiseriNavi Pillay Kadınların barış görüşmelerinde ve tecavüz ve diğer şiddet eylemleri nedeniyle cezasızlıkla mücadele etmeye yönelik çabalarda daha aktif bir rol üstlenmeleri gerektiğini” vurguladı. Kadınlara karşı şiddetin tüm dünyada halen büyük bir problem olduğu söyleyen Navi Pillay, 1995’deki Pekin Kadın Konferansında, ayrımcı yasaların düzeltilmesi ve değiştirilmesi konusunda kapsamlı taahhütlerin verildiğini belirti. Benzer nitelikteki taahhütlerin taraf devletlerce BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşmede ve diğer insan hakları sözleşmelerinde de yer aldığını ancak kadına karşı şiddetle mücadele etmek için harcanan çabaların tam olarak başarılı olmadığını söyledi. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Terry Davis ise, 24 Kasım 2008 tarihinde yaptığı açıklamayla şiddet mağduru kadınlara destek hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla üye devletlere çağrıda bulundu. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Terry Davis, yapmış olduğu açıklamada “Sorumluklarımızın sadece yasalar çıkarmakla bitmediğini, şiddet mağduru kadınlara destek hizmetleri için minimum standartların yaratılması gerektiğini” söylediAvrupa Konseyi 24 Kasım 2008’de kadına karşı şiddetle ilgili olarak yapılan iki çalışmanın da duyurusunu yaptı.

Prof. Liz Kelly ve Lorna Dubois tarafından yapılan ilk çalışma “Kadına karşı şiddetle mücadele: destek hizmetleri için minimum standartlar ” başlığını taşıyor. Diğer bir çalışma ise Elina Ruuskanen and Kauko Aromaa tarafından yapılan kadına karşı şiddetle ilgili verileri toplayan “Avrupa Konseyine Üye Devletlerde ev içi Şiddet hakkındaki idari veriler ” başlığını taşıyor. Veriler kadına karşı şiddet hakkında adli, polis ve sosyal hizmet merkezlerince nadiren toplanan verilere dayanıyor. Çalışmanın sonuçlarına göre “kamu yönetimiyle ilgili sistemlerde kadına karşı şiddet hala görünmeyen” bir sorun. Yapılan araştırma da Türkiye hakkında hiçbir veri yok!