20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Basın Açıklaması

20 Kasım 1989 tarihinde, yüz doksan ülkenin imza altına alarak hazırladığı B.M Çocuk Hakları
Sözleşmesi ile beraber, aynı gün Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kabul edilmiştir.

Türkiye 14 Ekim 1990 tarihinde imzalamış olduğu, B.M Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 1995
yılında yürürlüğe koyarak ‘Her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğu ve çocuğun
hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı gösterme’ yükümlülüğünü kabul
etmiştir.Ne yazık ki sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten bugüne, nice çocuk için bu sözleşmede
düzenlenen haklar sadece kağıt üstünde kalmıştır.

Sözleşmenin imzalanmasının üstünden otuz iki yıl geçmişken, hala; okulda olması gerekirken,
fabrikalar ve sokaklarda olan, savaş ve çatışma ortamının içinde yer alan, cinsel istismara
uğrayan, yaşam hakkı ihlal edilen, evinden ülkesinden sürgün edilen, engelli olması nedeniyle
elinden eğitim hakkı alınan nice çocuk var ülkemizde ve dünyada.
Her türlü şiddet, savaş ve çatışma ortamı, küresel salgın ve doğal afetler karşısında toplumun
en savunmasız kesimi çocuklardır ve devletlerin birincil sorumluluğu çocuklar için yaşanacak
güvenli, eşit, adil ve özgür bir ortam yaratmaktır.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, çocuklarla beraber olduğumuz yaşamın daha adil,
eşit ve özgür bir yaşam olması için Türkiye’yi çocuk hukuku alanında üzerine düşen
yükümlülükleri yerine getirmeye ve bu konu ile ilgili sözleşmelere koyduğu tüm çekinceleri
kaldırmaya davet ediyoruz.

İHGD YÖNETİM KURULU