Adalet için Türkiye de Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne Taraf Olmalıdır

BASINA VE KAMUOYUNA

17 TEMMUZ “ULUSLARARASI ADALET GÜNÜ”

Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu üyeleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kurucu anlaşması olan Roma Statüsü’nün kabulünün on birinci yıldönümünde, Türkiye’yi Roma Statüsü’nü onaylamaya ve UCM’nin yargı yetkisini tanımaya davet etmektedir.

17 Temmuz Uluslararası Adalet Günü, 17 Temmuz 1998 tarihinde, Uluslararası Ceza Mahkemesi kurucu anlaşması olan Roma Statüsü’nün kabul edildiği tarihi anı sembolize etmektedir.

17 Temmuz 1998 tarihinde, Birleşmiş Milletler tarafından Roma’da gerçekleştirilen bir konferansta kabul edilen Roma Statüsü ile Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kurulması süreci başlatılmıştır. Statü’nün, 60 ülkenin onaylaması ardından yürürlüğe gireceği kararlaştırılmış ve 1998’de bu karar alınırken, bu sayıya ulaşılması pek çok kişi tarafından, bir hayal olarak nitelendirilmiştir. Bu düşüncenin aksine, 1 Temmuz 2002 tarihinde gerekli sayıdaki onayın tamamlanmasıyla, Uluslararası Ceza Mahkemesi yürürlüğe girmiş ve adeta bir hayal gerçek olmuştur.

Merkezi Hollanda’nın Lahey kentinde olan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taraf ülke sayısı, Haziran 2009’da Şili’nin taraf olmasıyla birlikte 109’a yükselmiştir. Dünya üzerinde tüm devletler, uluslararası adalete bağlılıklılarını göstererek UCM yargı yetkisini tanımak için Roma Statüsü’ne taraf olmalı ve yasalarında gerekli değişiklikleri yaparak ya da yeni yasalar hazırlayarak ulusal mahkemelerinin soykırım, insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçlarını etkin biçimde yargılamasını sağlamak için bu olanağı kullanmalıdırlar.

Soykırım ve insanlığa karşı suçları yeni Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlemiş olan Türkiye, henüz Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taraf değildir ve mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü’nü onaylamamıştır. Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne Türkiye’nin taraf olması ve mahkemeye üye devlet sayısının artması, global düzeyde adaletin sağlanması bakımından hayati önem taşımaktadır.

Koalisyon üyesi örgütler olarak bizler; gerek uluslararası toplumu bir bütün olarak yakından ilgilendiren, insanlığa karşı işlenmiş ciddi ve ağır suçların cezasız kalmaması, gerekse ulusal düzeyde adaletin gerçekleşmesinin sağlanması ve cezasızlık kültürüyle mücadele edilebilmesi konularında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin önemini bir kez daha vurguluyor ve Türkiye’nin Roma Statüsü’nü onaylayarak UCM’nin yargı yetkisini en kısa sürede tanıması için hükümete ve milletvekillerine çağrıda bulunuyoruz.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu Üyeleri

Ankara Barosu

Başkent Kadın Platformu Derneği

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği

Diyarbakır Barosu

Helsinki Yurttaşlar Derneği

İnsan Hakları Araştırmaları Derneği

İnsan Hakları Derneği

İnsan Hakları Gündemi Derneği

İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği

İzmir Kadın Dayanışma Derneği

Sarmaşık Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı

Toplumsal Olayları Araştırma ve Yüzleşme Derneği

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Van Kadın Derneği

Son Güncelleme: Cuma, 17 Temmuz 2009 12:27