Ankara Barosu Basın Açıklaması: Orhan Kemal Cengiz

Basın Açıklaması Tarihi: 22/02/2008
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ


Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilen ve Havana Kuralları olarak bilinen Avukatların İşlevlerine İlişkin Temel İlkeler’e göre; hukuka saygı ilkesi üzerine kurulmuş bir toplumda önemli bir role sahip olan avukatın görevi, yasanın çizdiği sınırlar içinde sadece vekalet görevini özenle yerine getirmekle sınırlı olmayıp, hem adalete ve hem de hak ve özgürlüklerini savunmakla yükümlü olduğu yargılamaya tabi kişiler için vazgeçilmez değerdedir.

Sadece müvekkillerinin değil, halkın da savunucusu olan, hukukun ve insan haklarının kasti veya gayri ihtiyari ihlallerine tanıklık etmek ve bunlara cesaretle karşı koymakla kendilerini görevli ve yükümlü sayan Avukatlar ve onların meslek örgütü olan Barolar; hangi nedenle olursa olsun toplumun ve bireylerin güvenlik hakkını, yaşama hakkını, diğer sivil hak ve özgürlüklerini hiçe sayanların, geleneksel hukukun meşru iktidara tahsis ettiği görev ve sınırların tümünü ortadan kaldırmayı hedefleyen ve bunun için de şiddete başvuranların karşısındadır.

Bütün bu nedenlerle ve Ankara Barosu olarak; kamuoyunda “Malatya Zirve Yayınevi Cinayeti” olarak bilinen davada mağdurların avukatlığını üstlenmiş olan Avukat Orhan Kemal Cengiz’e yapılan saldırıları, devletin güvencesi altında olan savunma hakkına, yaşama hakkına, avukatlık mesleğine karşı yapılmış saldırılar olarak kabul ediyor, şiddetle kınıyor ve meslektaşımız Orhan Kemal Cengiz’in yanında olduğumuzu bildiriyoruz.

Av.V.Ahsen Coşar
Ankara Barosu Başkanı

http://www.ankarabarosu.org.tr/Pg_html.aspx?Table=Duyuru&DataField=detailhtml&DataID=1984