Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Terry Davis, Türk Ceza Kanunu’nda İfade Özgürlüğü Adına Yapılan Değişiklere Tepki Gösteriyor

Basın Açıklaması Tarihi: 05/05/2008
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ


Strasburg, 02 Mayıs 2008,

“Türk Ceza Kanunu’nun, Türk milletini aşağılamayı suç kılan 301. Maddesi’nde yapılan son değişiklikler, Türk otoritelerinin, Avrupa Konseyi üyeliği ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olmalarının getirdiği yükümlülükler ile çelişen mevzuatlarını gözden geçirmeye hazır olduklarının bir göstergesidir. Bu, hoş karşılanması gereken bir gelişmedir. Fakat, yeni düzenleme bir miktar ilerlemeyi beraberinde getirse de, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesi’nce garanti altına alınan ifade özgürlüğüne getirilen aşırı sınırlama ile ilgili endişeleri tamamen ortadan kaldırmamaktadır. Avrupa Konseyi standartlarına uygunlukla ilgili kesin sınama ise, 301. Madde’nin Türk Mahkemelerince yorumlanışı ile belirlenecek, ve bu süreç, tarafımızdan dikkatle takip edilecektir.”

http://www.coe.int/t/dc/press/WCD/AllPR_en.asp#

Çev:Işıl Göksel