TAHİR ELÇİ’NİN FAİLLERİ CEZALANDIRILMADAN BU ÜLKEYE ADALET VE BARIŞ GELMEYECEK

TAHİR ELÇİ’NİN FAİLLERİ CEZALANDIRILMADAN

BU ÜLKEYE ADALET VE BARIŞ GELMEYECEK

İnsan hakları savunucusu ve barış elçisi, sevgili yol arkadaşımız, dernek kurucu üyemiz Tahir Elçi, 28 Kasım 2015 tarihinde, Diyarbakır Dört Ayaklı Minare önünde bir basın açıklaması sırasında başından vurularak öldürüldü.

Tahir Elçi, Diyarbakır barosu adına, Diyarbakır Dört Ayaklı Minare önünde yaptığı basın açıklamasında ‘‘ Biz bu tarihi bölgede, birçok medeniyete beşiklik etmiş, ev sahipliği yapmış, bu kadim bölgede, insanlığın bu ortak mekânında silah, çatışma, operasyon istemiyoruz. Savaşlar, çatışmalar, silahlar, operasyonlar bu alandan uzak olsun diyoruz.” demiş ve kendisi de bu kadim bölgede çatışmanın, silahların hedefi olmuştur.

Tahir Elçi, gözaltında kaybedilenlerin, yargısız infaz ve faili meçhul cinayetlerle öldürülenlerin, işkence görenlerin, köyü boşaltılıp yerinden edilenlerin avukatı, Türkiye’de yaşanan bir çok hak ihlali ile ilgili davaların AİHM’nde görülüp hak ihlaline maruz kalanlar lehine sonuçlanmasını sağlayan insan hakları savunucusu ve yaşadığı son ana kadar barışın elçisiydi.

Tahir Elçi’nin öldürüldüğü 28 Kasım 2015 tarihinden bugüne altı yıl geçmesine rağmen Tahir Elçi’yi öldüren fail veya failler hala cezalandırılmadı. Biz İnsan Hakları Gündemi Derneği olarak; Tahir Elçi’nin öldürülmesine ilişkin hiçbir karanlık nokta kalmaması, cinayete ilişkin icrai ya da ihmali tüm sorumluların belirlenerek yargılanması ve cezalandırılması için bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız.

Öte yandan, yaşamı boyunca şiddete karşı, insancıl hukuk ve adaletin hüküm sürdüğü bir toplum özlemiyle uğraş veren sevgili Tahir Elçi’nin kıymetli hatırasına ve birlikte çizilen yol haritasına sadık kalarak “İNSAN HAKLARI, HUKUK, EŞİTLİK VE BARIŞ” istemekten geri durmayacağız.

İHGD Yönetim Kurulu