Basına ve Kamuoyuna

YSK tarafından adaylıkları onaylanarak ve yüksek oranda oy alarak seçilen Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin üzerinden daha beş ay geçmeden haklarında açılmış ve henüz sonuçlanmamış soruşturma ve davalar gerekçe gösterilerek İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla görevlerinden uzaklaştırılmaları Türkiye’nin zaten ciddi sorunları olan demokrasisine ağır bir darbe daha vurmuştur.

Çünkü demokrasinin ilk ve olmazsa olmaz şartı, seçmen iradesini tanımak ve ona saygı göstermektir. Oysa bu ‘idari karar’ ile bir kısım yurttaşın iradesi tümüyle ayaklar altına alınmış, seçme ve seçilme hakları ağır biçimde ihlal edilmiştir.

Halkın iradesine yönelik yapılan bu darbe, siyasi iktidarın seçimlerle ele geçiremediği belediyeleri anti-demokratik yasa, yetki ve uygulamalarla ele geçirme operasyonudur. Aynı zamanda bu, toplumun dikkatini ülkenin içinde bulunduğu ağır siyasal, sosyal ve ekonomik sorunlardan/krizden başka yöne çevirme ve kendi siyasal çözülüşünü geciktirme çabasıdır.

Demokrasiyi korumak ve yurttaş olmayı sürdürebilmek için halkın/seçmenin iradesine kayıtsız şartsız sahip çıkmanın bir yurttaşlık görevi olduğu bilinciyle hareket eden bizler, barış içinde bir arada yaşama fikrine zarar veren ve başta seçimler ve kuvvetler ayrılığı olmak üzere demokrasinin temel ilkelerini tümüyle ortadan kaldıran bu uygulamayı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Seçilmiş belediye başkanları derhal göreve iade edilmeli, halkın/seçmenin iradesine koşulsuz saygı gösterilmelidir.

İMZACI KURUMLAR
 1. DİSK EGE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
 1. İZMİR BAROSU
 1. İZMİR TABİP ODASI
 1. KESK İZMİR ŞUBELER PLATFORMU
 1. TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
 1. İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ
 1. EGE ÇEVRE VE KÜLTÜR PLATFORMU
 1. ALEVİ VE BEKTAŞİ FEDERASYONU İZMİR BİLEŞENLERİ
 1. ALEVİ DERNEKLER FEDERASYONU İZMİR BİLEŞENLERİ
 1. ALEVİ VAKIFLAR FEDERASYONU İZMİR BİLEŞENLERİ
 1. İZMİR DERSİMLİLER KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
 1. DEMOKRATİK ALEVİ DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ
 1. BORNOVA KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ
 1. BUCA EVKA-1 KADIN KÜLTÜR EVİ DERNEĞİ
 1. İZMİR MÜZİSYENLER DERNEĞİ
 1. ONBEŞLİLER BİRLİK DAYANIŞMA DERNEĞİ
 1. İZMİR HALKEVİ
 1. TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI İZMİR TEMSİLCİLİĞİ
 1. İNSAN HAKLARI DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ
 1. ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ
 1. ÖZGÜRLÜK İÇİN HUKUKÇULAR DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ
 1. İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ
 1. HAK İNİSİYATİFİ İZMİR 
 1. HALKLARIN KÖPRÜSÜ DERNEĞİ
 1. İMECE DOSTLUK VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
 1. 10 EKİM BARIŞ ve DAYANIŞMA DERNEĞİ
 1. HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ İZMİR MECLİSİ
 1. CUMHURİYET HALK PARTİSİ İZMİR İl ÖRGÜTÜ
 1. EMEK PARTİSİ İZMİR İL ÖRGÜTÜ
 1. ÖZGÜRLÜK ve DAYANIŞMA PARTİSİ İZMİR İL ÖRGÜTÜ
 1. TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ İZMİR İL ÖRGÜTÜ
 1. HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ İZMİR İL ÖRGÜTÜ
 1. SOSYALİST YENİDEN KURULUŞ PARTİSİ İZMİR İL ÖRGÜTÜ
 1. EZİLENLERİN SOYALİST PARTİSİ İZMİR İL ÖRGÜTÜ
 1. DEVRİMCİ PARTİ İZMİR İL ÖRGÜTÜ
 1. YEŞİLLER ve SOL GELECEK PARTİSİ İZMİR İL ÖRGÜTÜ