Bir Karar Ver Türkiye!

Bugün, dünyada cezasızlığın sona erdirilmesi için kurulan sistemin 15inci yıldönümü kutlanıyor ve Türkiye bu sistemin dışında kalmaya devam ediyor. 139 devletin imzaladığı, 122 devletin taraf olduğu Roma Statüsü ile kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçunun takibi konusunda, giderek güçlenen bir uluslararası ceza hukuku mekanizması olarak varlığını hissettirirken Türkiye, UCM’nin dışında kalan birkaç devletten biri olmaya devam ediyor. ABD, Rusya, Çin, İsrail ve İran’ın UCM’ye taraf olmama konusundaki dünyada nadir görülen işbirliğine iştirak etmektense Türkiye, medeni devletlerin yanında yer almalı ve UCM’yi kuran Roma Statüsü’ne taraf olmalıdır. Geçmişte Cumhurbaşkanı Gül’ün, TBMM Başkanı Çiçek’in, Başbakan Erdoğan’ın ve diğer devlet yetkililerinin taahhütleriyle Anayasa’nın 38nci maddesinin ruhuna aykırı olarak Türkiye, hala Roma Statüsüne taraf olmadı. Hâlbuki korkular gereksiz!

Bugün vesilesiyle, bir kez daha Türkiye’yi korkularıyla yüzleşmeye, UCM’yi daha derinlemesine ele almaya ve evrensel adalet ve barışın yerleşmesiyle soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçu faillerinin cezasız kalmalarının önlenmesi için Roma Statüsüyle kurulan sisteme dâhil olmaya davet ediyoruz.

BİLGİ NOTU

Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu

Bugün Türkiye’deki insan hakları hareketinin en önemli kısmını oluşturan yirmi iki kuruluş, Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonunu oluşturmaktadır.

UCM Koalisyonu’nun Vizyonu

Türkiye’de ve dünyada soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarının işlenmemesi, etkin soruşturma ve kovuşturmanın sağlanması, cezasızlığın sona ermesi ve hukukun üstünlüğünün tam ve etkili bir biçimde sağlanması için Türkiye’nin UCM’yi kuran Roma Statüsü’ne  taraf olmasını sağlamaktır.

UCM Koalisyonu’nun Misyonu

UCM Koalisyonu, yasama ve yürütme organlarının Roma Statüsüne taraf olunması konusunda ikna edilmesini sağlayacak araç ve yöntemleri bir araya getirerek ulusal ve uluslararası kamuoyu baskısı oluşturmak için çalışır.

UCM Koalisyonu’nun Stratejik Hedefleri

Koalisyonun stratejik hedefi, güçlü ve yaygın bir koalisyon yapısı oluşturmak ve etkili bir kampanya yürütmektir.

Koalisyon Üyeleri

Ankara Barosu
BARANSAV-Baran Tursun Polis Mağdurları Vakfı
Başkent Kadın Platformu Derneği
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
Diyarbakır Barosu
Helsinki Yurttaşlar Derneği
İnsan Hakları Araştırmaları Derneği
İnsan Hakları Derneği
İnsan Hakları Gündemi Derneği
İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği
İzmir Kadın Dayanışma Derneği
Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği
Mahsus Mahal Derneği
Mersin Barosu
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği
Sarmaşık Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği
Şırnak Barosu
Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı
Toplumsal Olayları Araştırma ve Yüzleşme Derneği
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Van Kadın Derneği

Koalisyon Yürütme Kurulu

Baran Tursun Vakfı
Diyarbakır Barosu
İnsan Hakları Derneği
İnsan Hakları Gündemi Derneği

UCM Koalisyonu Sözcüsü: Öztürk TÜRKDOĞAN (İnsan Hakları Derneği)