BMMYK 4 Kişinin Ölümü ile Sonuçlanan Türkiye’nin Mülteci İhracına Tepkili

Basın Açıklaması Tarihi: 01/05/2008
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ


Cuma, 25 Nisan 2008

CENEVRE – Birleşmiş Milletler Mülteciler YüksekKomiserliği (BMMYK), aralarında İranlı bir mülteci bulunan dört erkeğin,18 kişilik bir göçmen grubunun Türkiye’nin Irak sınırında bulunan Dicle Nehrinegötürülüp ve süratli akan nehri yüzerek geçmeye zorlanması sonucundaboğulduğunu kaydetti.

Dört mültecinin ölümüne yol açan olayın, 23 Nisan Çarşambagünü Türkiye’nin güneydoğusunda devriyelerin zayıf olduğu Şırnak ili Habur (Silopi)sınır kapısı yakınlarında yaşandı. Görgü tanıklarına göre Türk yetkilileriilk olarak farklı uyruklu insanlardan oluşan 60 kişilik bir grubu Iraksınırından zorla göndermeye çalışmış. Sınırdaki Iraklı yetkililer ise sadece 42Iraklının ülkeye girişine izin vermiş, geri kalan 18 İranlı ve Suriyeliningeçişine ise izin verilmemiş. Bunun üzerine Türk yetkilileri, aralarında BMMYKtarafından tanınmış 5 İranlı mültecinin de bulunduğu 18 kişilik grubu ikiülkenin sınırında bulunan nehre götürerek nehri yüzerek geçmeye zorlamışlar. BMMYK’nıngörüştüğü görgü tanıklarının bildirilerine göre İranlı bir mülteci dahil dörtkişi nehrin süratli akımına kapılıp boğulmuş. Ölen kişilerin cesetlerine henüzulaşılamamış.

BMMYK, sağ olarak karaya çıkan diğer mültecilerle, kuzeyIrak’ta bulunan Erbil ofisi vasıtasıyla temas halindedir ve bu kişilerin ağırbir travma geçirdiği belirtildi.

Yunanistan sınırınıkaçak olarak geçmeye çalışırken yakalanıp gözaltina alınan gruptaki beş İranlımültecinin sınırdışı edilmemesi için BMMYK Türk hükümetine daha önceden başvurudabulundu. Ancak buna rağmen bu kişiler diğer sınır dışı edilecek göçmenlerlebirlikte 23 saatlik bir otobüs yolculuğu sonunda geçtiğimiz Salı günün Iraksınırına götürüldü.

BMMYK Türkdevletine gönderdiği iletişimlerinde Irak’ın mültecilerin sığınması için uygunbir ülke olmadığını belirtti.

BMMYK Türkhükümetinden trajik ölümlerle sonuçlanan bu mültecilerin zorla sınırdışıedililmesine ilişkin bir açıklama beklemektedir.

Tarih: 25 Nisan2008
BMMYK Basın Açıklaması