Bu Meclise Kadın Şart!

Basın Açıklaması Tarihi: 22/05/2007
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ


Nüfusun yarısını oluşturan kadınlar bugün TBMM’de sadece %4,36 oranında temsil ediliyor. Bu oranla Türkiye, 189 Dünya ülkesi arasında, Kuveyt, Lübnan, Irak, Azerbaycan, Nijerya, Ürdün, Libya gibi ülkelerin ardından ancak 167. sırada yer alıyor, AB ülkeleri arasında ise, %9,2’lik temsil oranındaki Malta’dan sonra sonuncu sırada. Bu Türkiye için, demokrasi için, büyük bir utançtır!

Kadınların temsil edilmediği siyaset, sadece kadınların değil, ülkenin de sorunlarını çözmez, çözemiyor. Kadınların temsil edilmediği bir demokrasi, eksik bir demokrasidir.

  • 72 yıl önce parlamentomuz, kadın temsilinde Dünya ikincisi idi. Şimdi 167. sırada geliyor.
  • 72 yılda Meclis’e 8.294 erkek, 186 kadın girdi. 72 yılda toplam kadın sayısı şimdiki meclis toplamının yarısı dahi olamadı.
  • Meclisteki cinsiyet dengesini tersine çevirmek istersek, erkeklerin temsil oranının %4,4 olması için, Milletvekili sayısının 11.955 olması gerekmektedir.
  • 2002 seçimlerinde meclise giren siyasi parti listelerinin ilk 3 sırasında sadece 7 kadının adı vardı.

Bu çarpıcı ve bir o kadar utanç verici rakamlara karşılık, UNDP ile KA-DER’in 2006 yılında Türkiye’de yaptırdığı bir kamuoyu araştırmasına göre,

§ Türkiye’nin %82’si kadın siyasetçi sayısının artmasını istemektedir.

§ %77’si kadınların temsil edilmemesinin en önemli nedenini “kadınlara çok fazla şans verilmemesi” olarak görmektedir.

§ Katılımcılar, kadınların siyasete katılımı ile Türkiye’nin öncelikle Eğitim (%77), Sağlık (%74) ve İnsan Hakları ile ilgili sorunlarının çözümünde daha hızlı ilerleme sağlayacağını düşünmektedir.

§ %30’u bir siyasi partideki kadın siyasetçi oranın diğer siyasi partilere göre daha fazla olmasının o partiye oy verme eğilimini yükselteceğini belirtmektedir.

Türkiye’nin demokratikleşmesi, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığa son vermek ve kadınların siyasetin aracı değil, hak sahipleri ve asli unsurları olarak siyasi çözüm ve dönüşüme katkıda bulunmasını sağlamak için tümsiyasi partilerin;

aday listelerini ilk iki adaydan birisinin ve yukarıdan aşağıya her 3 adaydan en az birisinin kadın olmasını gözeterek düzenlemesini TALEP EDİYORUZ!


İmza vermek isteyen kurumlar ve bireyler, isimlerini e-posta ile zselen.yilmaz@gmail.com adresine veya faks ile 0 212 273 25 36’a iletebilirler.

Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (Ka-Der) ve kampanya hakkında daha fazlabilgi için http://www.ka-der.org.tr