20 Kasım Çocuk Hakları Günü Basın Açıklaması : Çocuğum Haklarımla Varım

 ÇOCUĞUM  HAKLARIMLA VARIM.

20 Kasım 2020 Dünya Çocuk Hakları Günü’nde;  yetişkinler olarak hatırla(t)mamız gereken en önemli şey,  çocuklara sunduğumuz yaşamın; henüz gerçekleşememiş olsa dahi,  barış içinde, güvenli, eşit, adil ve özgür bir yaşam olması gerektiğidir.

Türkiye 14 Ekim 1990 tarihinde imzalamış olduğu, B.M Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 1995 yılında yürürlüğe koyarak  ‘Her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğu ve çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı gösterme’ yükümlülüğünü kabul etti. 

Ne yazık ki, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten bugüne,  çocuklar, ülkemizde en temel insan hakkı olan yaşam hakkı dahil, bir çok hak ihlaline maruz bırakıldı.

Okulda olması gerekirken, fabrikalar ve sokaklarda olan, savaş ve çatışma ortamının içinde yer alan, cinsel istismara uğrayan, yaşam hakkı ihlal edilen, evinden ülkesinden sürgün edilen, engelli olması nedeniyle elinden eğitim hakkı alınan nice çocuk için, bu sözleşmede düzenlenen maddeler sadece kağıt üstünde kalmış haklar..

Her türlü şiddet,  savaş ve çatışma ortamı, küresel salgın ve doğal afetler karşısında toplumun en savunmasız kesimi çocuklardır ve devletlerin birincil sorumluluğu çocuklar için yaşanacak güvenli, eşit, adil ve özgür  bir ortam yaratmaktır. 

B.M Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 3 ‘Kamusal ya da özel sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idari makamlar veya yasama organları tarafından yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde ‘çocuğun yararı temel düşüncedir’ prensibi düzenlenmiştir. 2019 Aralık ayından itibaren tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle, çocuklar hakkındaki kararlar, onların kamusal alandaki sesi duyulmadan, görüşleri alınmadan ve çocuğun yüksek yararı gözetilmeden alınmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu ‘ Uzaktan Eğitim’ programına  erişim konusunda devlet gereken sorumluluğu üstlenmemiş ve internet erişimi gibi teknik imkanlara sahip olmayan çocukların eğitim hakları ihlal edilerek eşitlik ilkesine aykırı bir uygulama hayata geçirilmiştir. Engelli çocukların ise eğitim hakları tamamen ellerinden alınmış sözleşme ile benimsenen  ‘Çocuğun yüksek yararı’ ilkesi gözetilmeden, idari karar ve tedbirler alınmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ulusal hukukta özel hayatın korunması ilkesiyle ilişkilendirilerek korunan bir hak olan, unutulma hakkı; çocukların korunması açısından önemli bir hak olup, çocukların isim, fotoğraf ve aile hayatına ilişkin her türlü bilgi ve görselin, hangi nedenle olursa olsun, onun izni alınmadan kullanılmaması ve arşivlenmemesi gerekir. Ülkemizde ve tüm dünyada çocuklar dijital hafızanın konusu haline getirilerek istismara maruz bırakılmışlardır.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 31.yıldönümünde, çocuklarla beraber olduğumuz yaşamın; daha adil, eşit ve özgür bir yaşam olması için Türkiye’yi çocuk hukuku alanında üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeye ve sözleşmeye koyduğu tüm çekinceleri kaldırmaya davet ediyoruz.

İHGD YÖNETİM KURULU