CPT Türkiye Raporu

Basın Açıklaması Tarihi: 26/12/2006
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ


Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) 22 Kasım ila 4 Aralık 2006 tarihleri arasındaki Türkiye ziyaretini tamamlamış ve 07.12.2006 tarihinde aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.

Strazburg – 07.12.2006 – Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) 22 Kasım ila 4 Aralık 2006 tarihleri arasındaki Türkiye ziyaretini henüz tamamlamıştır.

Ziyaretin başlıca hedefi, psikiyatri hastanelerinde tutulan hastaların durumunu özellikle yaşam koşulları ve (elektrokonvülsifterapi – ECT içeren) tedaviyi izlemekti. Delegasyon iradedışı yerleştirme ile ilgili yasal koşulları ve pratikteki uygulamaları daincelemiştir. Delegasyon Türkiye’de ilkdefa iki sosyal sağlık kurumunu da ziyaret etmiştir.

Delegasyon aşağıda adları belirtilen özgürlükten yoksunbırakma yerlerini ziyaret etmiştir:

Psikiyatri hastaneleri

  • Bakırköy Ruh ve Sinir hastalıkları Hastanesi, İstanbul
  • Elazığ Ruh ve Sinir hastalıkları Hastanesi
  • Samsun Ruh ve Sinir hastalıkları Hastanesi

Sosyal sağlık kurumları

  • Elazığ Huzur Evi
  • Gaziantep Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

Delegasyon ayrıca yabancı uyruklu kişilerin tutulduğu koşulları incelemek amacıyla İstanbul – Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki geçici gözaltı birimlerini de ziyaret etmiştir.

Delegasyon ziyaret öncesinde Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü İsmail Barış ile verimli bir görüşme gerçekleştirmiştir.

Delegasyon ziyaret sırasında, zorla yerleştirmeler ve vesayet usulleri ile yetkili olan Elazığ ve Samsun hukuk mahkemeleri hakimleri ile görüşmüştür.

Türk Psikiyatri Derneği, Türk Nöropsikiyatri Derneği, Psikiyatri Hemşireleri Derneği ve Psikiyatride İnsan Hakları temsilcileri ile de görüşmüştür.

Delegasyon ziyaretin sonunda, Dışişleri,Sağlık, İçişleri, Adalet ve Mili Savunma Bakanlığı memurları ile Ankara’daki görüşmeleri sırasında, Türk makamları hakkında ilk izlenimlerini edinmiştir.

CPT hakkında daha fazla bilgi için bkz: http://www.cpt.coe.int/en/