Ömer Faruk Gergerlioğlu Hak Savunucusudur!

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU HAK SAVUNUCUSUDUR !

Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun  bir tweet  nedeniyle milletvekilliğinin  düşürülmesi, ifade özgürlüğü hakkının ağır ihlalidir

Ömer Faruk Gergerlioğlu,   sadece bir milletvekili değil, hakkı ihlal edilen herkesin yanında olan bir hak savunucusudur.

Bu olay ile aynı gün Halkların Demokratik Partisine karşı Yargıtay Başsavcılığı tarafından kapatma davası açılması;  geçmişte örnekleri görüldüğü üzere, demokratik hak talepleri  ve siyasal özgürlüklere getirilecek sınırlama ve baskıların artarak devam edeceğinin göstergesidir.  Terörle ilişkilendirerek demokratik ve barışçıl siyasetin önünün kesilmesi ;  hak ve özgürlüklere müdahalenin meşru zeminini oluşturma çabasından başka bir şey değildir.

Bir hak savunucusu olan Ömer Faruk Gergerlioğlu ile dayanıştığımızı belirtiyor , kamu otoritesi ve yargı makamlarını evrensel insan hakları değerleri ve uluslararası insan hakları sözleşmelerine uymaya davet ediyoruz

İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ