HAKLARA DESTEK PROGRAMI MEDYA TARAMA RAPORU

HAKLARA DESTEK PROGRAMI
MEDYA TARAMA RAPORU

Haklara Destek Hibe Destek Programı kapsamında yazılan medayadaki ayrımcılık olgularının izlendiği raporumuz yayında.

“Medya izleme ve tarama yöntemi olarak iki kaynak kullanıldı. Biri PR Net
aboneliği, diğeri ise Google’ın sunduğu hizmet olan Alerts’lerdir. Her iki
kaynakta da belirlenen anahtar kelimeler kullanılarak günlük tarama yapıldı.
Tarama 1 Temmuz 2020 – 31 Mayıs2021 tarihleri arasında yapılmıştır. Kimi
ayrımcılık haberlerinin, tarama programlarına düşmediği gözlendiğinden,
birbirini tamamlaması ve daha çok habere ulaşabilmek amacıyla iki ayrı kaynak
kullanılmıştır. Ancak izleme sürecinde çoğu ayrımcılık olgularının medyaya
yansımadığı ya da görünür olmadığı görüldüğünden, kendi tematik alanlarında
ayrımcılık olgularını yayınlayan Sivil Toplum Örgütlerinin raporlarında
kullandıkları verilerden de yararlanılmıştır. Raporların basılı hallerine
ulaşılamamakla birlikte, ilgili örgütlerin web sitelerinde yayınlanan
raporlarından veriler alınmıştır. Ayrıca Hükümetin aldığı Covid-19 önlemlerinin
de ayrımcılığa yol açtığı medyada sık sık tartışılmıştır. Bu nedenle ilgili
genelgeler de raporda yer alacaktır.
Ayrımcılık olgularının medyada izlenmesi ve raporlanması İzmir ili geneli
üzerinden yapıldı. Bununla beraber hükümetin aldığı Covid-19 önlemleri ülke
genelini kapsamaktadır.”
Aynı raporun GraphCommons veri haritalama programı üzerinden hazırlanan çalışmasının da linki aşağıda verilmiştir.