Hrant Dink Cinayeti

Basın Açıklaması Tarihi: 22/01/2007
İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ
İnsan Hakları Gündemi Derneği Başkanı Orhan Kemal Cengiz Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.


Hrant Dink Cinayeti Türkiye’nin kendisini derin bir şekilde sorgulaması gerektiğini gösteriyor.

Türkiye için çok çok büyük bir kayıp söz konusu. Bu tür anlarda kelimeler anlamını yitiriyor. Bu acı tablonun oluşmasına katkıda bulunan herkesin kendilerine hiçbir pay çıkartmadan olaya ilişkin yaptıkları açıklamalar insanın içini daha da acıtıyor, insanı kendi ülkesine yabancılaştırıyor.

Bu cinayet, önceki siyasi cinayetleri çözemeyen, Susurlukta ve Şemdinli’de ortaya çıkan tablonun üzerine gitmeyen/gidemeyen, uygar hiçbir ülkede kabul edilmesi mümkün olmayan gerekçelerle gerek Hrant Dink ve gerekse pek çok diğer aydın hakkında bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle davalar açan, bulundukları sorumluluk gerektiren pozisyonları sorumsuz ve kışkırtıcı beyanatlar için kullanan, tehdit edilen insanların korunması için hiçbir tedbir almayan kamu yetkililerinin, kısacası bütün bir Türkiye Cumhuriyeti Devlet ve hükümetinin, öbür taraftan da, her gün daha hoş görüsüz hale gelen, hiçbir tabusunun üzerine gidemeyen, asla ve asla kendisiyle hesaplaşmayan bütün Türkiye toplumunun kolektif kusurudur.

Türkiye bu cinayetle, birkaç fail yakalayarak yüzleşemez, kendini böylece düze çıkartamaz. Hrant Dink cinayeti ya Türkiye için derin bir sorgulamanın başlangıcı olacak ya da Türkiye kendi derinliklerinde karanlığa gömülecektir.

Kınamanın çok kifayetsiz kalacağın bilincinde olarak, bu cinayeti lanetliyorum.

Orhan Kemal Cengiz

İnsan Hakları Gündemi Derneği Başkanı