İfade Özgürlüğünün Suç Sayılmayacaği Bir Gelecek Için İçtihat Yaratacağı Umuduyla Fikret Başkaya’ya Açılan Davanın Beraatle Sonuçlanmasını Bekliyoruz

ORTAK AÇIKLAMA

22 Kasım 2019

Yazdığı bir makale nedeniyle yargılanan Fikret Başkaya’nin aleyhine Terörle Mücadele Yasası’nın 7/2. maddesi uyarınca açılan davanın üçüncü duruşması, 22 Kasım 2019 tarihinde, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, saat 09:30’da görülecek.

1991 yılında yürülüğe konulan Terörle Mücadele Yasası, ifade özgürlüğünü kısıtlamak düşünceyi baskı altına almak için kullanılan bir cezalandırma aracı olarak Türkiye’nin gündemini oluşturmaya devam etmektedir.  Bu yasanın 6. 7. ve 8. maddelerinin ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanımı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Venedik Komisyonu ve  diğer insan hakları mekanizmaları tarafından sürekli olarak eleştiriye tabi tutulmuş,Avrupa  İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen ihlal kararlarıyla Türkiye mahkum edilmiştir. Bunun üzerine  yasama organı da bu içtihata uyma amacıyla ilgili maddelerde defalarca değişiklik yapma zorunluluğu hissetmiştir.

İnsan Hakları Eylem Programı hazırlıkları içinde olunan bir dönemde ve yakın zamanda onaylanan Yargı Reformu Stratejisi içinde de yer aldığı üzere, ifade özgürlüğünün uluslararası taraf olunan sözleşmelerdeki standartlara uygun hale getirilmesi, hedefi bakımından Fikret Başkaya davası önemli bir kritik eşiktir. Bu eşik, sadece yasalar yoluyla değil aynı zamanda yargı içtihatları ile de aşılabilecektir.

Fikret Başkaya, Terörle Mücadele Yasası’nın mağdur sembollerinden birisidir. 1990’larda yazdığı “Paradigmanın İflası” kitabı ile yargı önüne çıkan  Başkaya, 2010’lu yılların sonunda da halen aynı yasanın mağduru olmaya devam etmektedir.

Fikret Başkaya’nın beraati, Terörle Mücadele Yasası’nın bir baskı aracı olmaktan çıkarılmasının da sembolü olacaktır. Düşünceyi ifade etmenin suç olmaktan çıkarılmasına hizmet edecek bir yargı kararı beklentisi taşımaktayız.

Fikret Başkaya’nın yanındayız.

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği – Hak İnisiyatifi Derneği – İnsan Hakları Derneği – İnsan Hakları Gündemi Derneği – Uluslararası Af Örgütü Türkiye – Türkiye İnsan Hakları Vakfı – Yurttaşlık Derneği