İHOP Açıklaması: Türkiye BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne Koyduğu Çekinceleri Kaldırmalıdır

Bugün 20 Kasım. BM Çocuk Haklarına Sözleşmesi’nin 30. Yılı.

Türkiye’nin de taraf olduğu sözleşme çocukların insan hakları konusunda devletlere üç temel yükümlülük vermektedir. Bu yükümlülükler; devletlerin çocukların haklarına saygı göstermesi, onların haklarını koruması ve bu hakların gerçekleşmesi için her türlü olanağı yaratmasıdır. Ancak hem dünyada hem de Türkiye’de devletler çocuklara karşı bu yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Milyonlarca çocuk yerinden ediliyor; savaş ve şiddet sebebiyle yaşamını kaybediyor, işkence, kötü muamele ve istismara maruz kalıyor, ayrımcılığa uğruyor, eğitim, sağlık, barınma gibi temel haklarına erişemiyor, özgürlüğünden yoksun bırakılıyor ve hayatın eşit ortakları olarak kamusal alana katılamıyor.
1990 yılında Sözleşmeyi imzalayan Türkiye, sözleşmenin üç maddesine çekince koyarak 1995 yılında onayladı. Aradan geçen 24 yıllık süreçte bu çekinceleri kaldırmak için adım atmadı, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirecek bir politika izlemedi.

Sözleşme’nin 30. yılında Türkiye nüfusunun yüzde 28’ini oluşturan çocukların her birinin sadece çocuk olduğu için BM Çocuk Hakları Sözleşmesinden doğan hak ve özgürlüklerinin yerine getirilmesi, çocuk haklarına saygı duyulması ve bu hakların korunması için devletin tüm organlarını;

Sözleşmede yer alan saygı gösterme, koruma ve sağlama yükümlülüklerini yerine getirmeye ve

Sözleşmenin 17., 29. ve 30. maddelerine konan çekinceleri kaldırmaya çağırıyoruz.

İHOP-İnsan Hakları Ortak Platformu