İfade ve Basın Hürriyeti Engellenemez

Özgür Gündem gazetesi  İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği kararla 16 Ağustos 2016’da geçici olarak kapatıldı. Daha önce de defaatle kapatılan, saldırıya uğrayan ve yüzlerce çalışanı faili meçhul cinayetlere kurban giden gazete, yayın yapmaya devam etti. Bunların tamamı ve son kapatma olayı da dahil, bir gazeteyi susturmaya çalışmanın ya da kapatmanın etkili olmadığını bir çok kez göstermiştir. Demokrasinin olmazsa olmazlarından olan ifade hürriyeti ve basın yayın hürriyeti bu kararla bariz bir şekilde ihlal edilmiştir. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesi’nde belirtilen düşünceyi ifade hürriyetinin açık ihlali sayılan bu hukuktan yoksun karardan bir an önce vazgeçilmelidir. Hükümet cari OHAL sürecini daha önce hesaplaşmak istediği muhalifler sesler için bir fırsat olarak görmemelidir. Yine çoğulcu demokrasi ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan bu OHAL süreci asıl alınma nedenin dışına çıkmadan bir an önce sona erdirilmelidir. İnsan Hakları Savunucuları olarak, hükümetin uluslarası anlaşmalara ayan beyan şekilde aykırı olarak aldığı kararlar için daha fazla AİHM’de mahkum edilmek istemiyoruz. Bir çok kez ifade hürriyeti ihlalinden dolayı AİHM’de mahkum edilen mevcut siyasal iktidarı, daha önce Türkiye aleyhine verilen hak ihlalleri mahkumiyetlerinden ders almaya çağırıyoruz.

İHGD Yönetim Kurulu