Kayyum Halkı Temsil Edemez

Ohal kapsamında yayınlanan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türkiye genelinde 2’si il olmak üzere 28 belediyeye kayyum atandı. Hiç bir demokratik yönetimde karşılığı olmayan kayyumlar yerel halkın seçtiği yöneticiler yerine, yerel yönetimlerde tek karar mercii olacak. Halkın yerel talep ve dinamiklerinden uzak merkezden atanan kayyumlar halkı temsil edemez. Şayet seçilen yerel yöneticilerin yönetemediğine, yönetim mekanizmasının iflas ettiğine kanaat getirilse, seçilmiş insanların gitmesinin yegane ve tek yolu yine seçimdir. Merkezden bir yöneticinin atanması demokratik seçme ve seçilme hakkının alenen ihlal edilmesidir.

Siyasal iktidarın aldığı bu kararla yerel yönetimlerin hiç bir özerk ve mahalli olma özelliği kalmamıştır. Türkiye’nin 21 Kasım 1988 yılında imzaladığı ‘Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’ kapsamında öngürülen yerel yönetimlere esneklik sağlanması ve yerel yönetimlerin merkez müdahalesinden korunması ilkeleri hükümetin aldığı bu kararla askına alınmıştır. Ayrıca Şartın 4. Maddesinde yer alan ‘’kamusal sorumluluklar –genellikle ve tercihen- vatandaşa en yakın olan makamlar tarafından kullanılır’’. İlkesi kapsamında vurgulanan yerinden yönetim ve yerindelik ilkesi de bertaraf edilmiştir.

Hiçbir hukuki ve meşru dayanağı olmayan merkezden atanan halkın yerel dinamiklerinden ve yerindelik ilkesinden uzak olan kayyum atama uygulaması bir an önce durdurulmalıdır. Belediyelerin yönetimi meşru ve hukuki seçimlerle halk tarafından seçilen yöneticilere bırakılmalıdır.

İHGD Yönetim Kurulu