İHOP – Ortak Basın Açıklaması : Diyarbakır’da Gazetecilerin Tutuklanması Kabul Edilemez!

Diyarbakır’da Gazetecilerin Tutuklanması Kabul Edilemez!

Diyarbakır’da, JİNNEWS bürosu ile PEl ve Ari Yapım Şirketlerine 8 Haziran’da baskın düzenlenmiş 20’si gazeteci 22 kişi gözaltına alınmış, gözaltı süreleri 8 gün uzatıldıktan sonra 16 Haziran’da 16 gazeteci tutuklanmıştı.  Mezopotamya Haber Ajansı editörü Aziz Oruç, JinNews Haber Müdürü Safiye Alagaş, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFGD) Eş başkanı Serdar Altan, Xwebun Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş ve bu gazetenin editörü Zeynel Abidin Bulut ile Abdurrahman Öncü, Elig Üngür, İbrahim Koyuncu, Lezgin Akdeniz, Mazlum Doğan Güler, Mehmet Şahin, Neşe Toprak, Ömer Çelik, Ramazan Geciken, Remziye Temel ve Suat Doğuhan’ın tutukluluğu hala devam etmektedir.

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün 2021 yılı Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye, 180 ülke içinde 153. sırada yer almıştır. Bir önceki yıl, 154. sırada olan Türkiye, olağanlaşan Olağanüstü Hal Yönetimi altında, diğer özgürlük alanlarında olduğu gibi basın özgürlüğü alanında da geriye gitmektedir. Basın Özgürlüğü endeksinde 2005 yılında 98.sırada olan Türkiye’nin, 15 yıl içinde 55 basamak birden geriye düşmesi bu durumu göstermektedir. Basın özgürlüğünün diğer özgürlük alanlarını da etkilemesi ve kamu gücünün adil ve hesap verilebilir şekilde işlemesi hususundaki hayati rolünü hatırlayarak kamuoyunun bu alana ilgisinin çekilmesinin gereği açıktır.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin 2022 Haziran Ayı Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Raporunda belirttiği gibi; son gözaltılarla tutuklu gazeteci sayısı 76’ya yükselmiştir. Diyarbakır’daki gazetecilere yönelik bu operasyon, genel basın özgürlüğünü ihlal etmesinin yanı sıra, bölgedeki gazetecileri baskı altına alma anlamına gelmektedir. Nitekim gazetecilerin haksız tutuklanmasına itiraz etmek ve meslektaşlarını desteklemek için 5 Temmuz’da Ulus Meydanında basın açıklaması yapan gazetecilerden Yıldız Tar, Deniz Nazlım ve Sibel Yükler’in göz altına alındığını biliyoruz. Daha sonra bırakılsalar da bu eylemlere yönelik gözaltıların kitlesel tutuklamalara itirazı engellemeye matuf olduğu açıktır.

İnsan Hakları Ortak Platformu olarak, Türkiye’de tutuklu gazetecilerin oranını birdenbire %25 oranında arttıran, basın özgürlüğünü ihlal eden, kamu gücünün şeffaf ve hesap verebilir çalışmasında basının rolünü ciddi şekilde engelleyecek bu kitlesel gazeteci tutuklamasının, bölgede ciddi bir tehdit anlamına geleceği hatırlatmasını yaparak, gazetecilerin salıverilmesini talep ediyoruz.

İnsan Hakları Ortak Platformu. 10.07.2022